2e uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’

2e uitgave ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021’

18 december 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De 2e uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 is gepubliceerd op de belastingdienst.nl.

In deze uitgave heeft de Belastingdienst informatie over de volgende onderwerpen toegevoegd:

  • pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie
  • premiedifferentiatie WW – verlenging opschorting 30%-herzieningssituatie
  • Brexit
  • Baangerelateerde investeringskorting (BIK)
  • tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

 

Belastingdienst | Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 – Uitgave 2, 17 december 2020

 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels voor het inhouden en betalen van de loonheffingen vanaf 1 januari 2021. Wij verwijzen hierin naar het ‘Handboek Loonheffingen 2020’ (hierna: Handboek 2020). U vindt het Handboek 2020 op belastingdienst.nl/loonheffingen.

Het ‘Handboek Loonheffingen 2021 ’ zullen we zo spoedig mogelijk publiceren.

Tweede uitgave van de nieuwsbrief.
In deze 2e uitgave hebben we de informatie aangevuld. Onder ‘Nieuws’ opbelastingdienst.nl/loonheffingen leest u wat de aanvullingen en veranderingen in elke uitgave zijn.

 

Onderwerpen

In deze nieuwsbrief vindt u informatie over de volgende onderwerpen:
1 Vrije ruimte werkkostenregeling 2021
2 Verruiming gerichte vrijstelling studie en opleiding
3 Lagere bijtelling privégebruik elektrische auto met geïntegreerde zonnepanelen (zonnecelauto)
4 Tijdelijke versoepeling van de RVU-heffing.
5 AOW-leeftijd in 2021
6 Overgangsrecht levensloopregeling
7 Zorgbonus
8 Verduidelijking begrip publieke kennisinstellingen voor de afdrachtvermindering S&O
9 Wijzigingen in de aangifte loonheffingen
10 Pilot webmodule beoordeling arbeidsrelatie
11 Premiedifferentiatie WW – verlenging opschorting 30% herzieningssituatie
12 Brexit
13 Baangerelateerde Investeringskorting (BIK)
14 Tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2021

 

 

PDF download
PDF Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 – Uitgave 2, 17 december 2020

 

 

Voor meer

U kunt de 2e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2021 ’ downloaden via belastingdienst.nl.

 

 

belastingen, belastingdienst, overheid, regering. rijksoverheid,