Werknemers laconiek over loonverschil man en vrouw

Werknemers laconiek over loonverschil man en vrouw

3 april 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werknemers uit Nederland zijn relatief laconiek over loonverschillen tussen man en vrouw. Bijna twee op de drie (60 procent) Europese werknemers geeft aan een nieuwe baan te overwegen als zou blijken dat hun werkgever mannen en vrouwen ongelijk betaalt. Voor Nederlanders geldt dit maar voor de helft van de ondervraagden. Dit blijkt uit onderzoek van HR- en salarisdienstverlener.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Andere baan?

Naast het feit dat Europese werknemers gemiddeld sneller een andere baan overwegen bij ongelijke salarissen dan Nederlanders, zit er ook een verschil in de bereidheid hieraan gevolgen te verbinden.

De groep die aangeeft in dit geval zeker een andere baan te zoeken is in Nederland namelijk kleiner (10%) dan elders in Europa (19%). Ook onder Nederlandse vrouwen is dit het geval: 63% van hen zou overwegen of geeft aan zeker een nieuwe baan zoeken, tegenover gemiddeld ruim 71%.

 

Openheid

In landen als Frankrijk of Groot-Brittannië is het voor bedrijven al verplicht salarisverschillen tussen mannen en vrouwen openbaar te maken.

Uit het onderzoek blijkt dat slechts 11% van de Nederlandse werknemers het nodig vindt dat de eigen organisatie openheid geeft over de salarissen, nog eens 20% antwoordde ‘misschien’. In de rest van Europa was er gemiddeld meer animo voor deze openheid (27%). In de Nederlandse cultuursector en maakindustrie leeft dit idee wel sterker: in beide sectoren gaven ruim 20% van de respondenten aan openheid over salarissen een goed idee te vinden.

 

Bewijslast omdraaien

Vier oppositiepartijen dienden onlangs een wetsvoorstel in waarin zij pleiten voor het omdraaien van de bewijslast bij ongelijke beloning. De oppositiepartijen willen dat bedrijven (met minstens 50 werknemers) voortaan zelf bewijzen dat ze mannen en vrouwen gelijk betalen voor hetzelfde werk. Nu moeten vrouwen zelf actie ondernemen en naar het College voor de Rechten van de Mens stappen om hier wat aan te doen.

 

 

zie ook:

 

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,