Vrijwilliger en vergoeding (update 17 november 2020)

Vrijwilliger en vergoeding (update 17 november 2020)

17 november 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Als een organisatie met vrijwilligers werkt kan de vrijwilligersregeling van toepassing zijn.

In dat geval hoeft u geen loonheffingen in te houden en af te dragen. Voor het toepassen van de vrijwilligersregeling gelden wel enkele voorwaarden.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In deze handreiking komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • wanneer is iemand een vrijwilliger
  • de vrijwilligersvergoeding
  • regelhulp vrijwilligers
  • uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding

Vrijwilliger

Iemand is een vrijwilliger als hij voldoet aan de volgende voorwaarden:

• De persoon is niet in fictieve dienstbetrekking én doet de werkzaamheden niet voor zijn beroep.

• Hij verricht de werkzaamheden voor:

  •  een organisatie die niet is onderworpen aan vennootschapsbelasting of daarvan is vrijgesteld.
  •  een sportvereniging of sportstichting.
  •  een algemeen nut beogende instelling ( ANBI ).

• De vrijwilliger ontvangt een beloning die binnen de grenzen van de vrijwilligersvergoeding blijft.

De vrijwilligersvergoeding

Een belangrijk kenmerk van vrijwilligerswerk is dat de vergoeding niet in verhouding staat tot het tijdsbeslag en de aard van het werk.

De vrijwilligersvergoeding mag niet hoger zijn dan:

  • maximaal € 170 per maand, én
  • maximaal € 1.700 per kalenderjaar

Betaalt u een vergoeding per uur, dan geldt hiervoor een maximum uurloon van € 5,00. Voor een vrijwilliger jonger dan 21 jaar geldt een maximum van € 2,75 per uur. U hoeft geen urenadministratie bij te houden. Als u per activiteit betaalt, moet u de vergoeding omrekenen naar een vergoeding per uur.

Vergoeding hoger dan maximum

Is de vergoeding hoger dan de maximumbedragen, dan is het afhankelijk van de situatie of u loonheffingen verschuldigd bent.

Ontvangt de vrijwilliger alleen een vergoeding voor de werkelijk gemaakte kosten, dan is er geen sprake van een voordeel. U hoeft dan geen loonheffingen af te dragen.

Ontvangt de vrijwilliger naast de kostenvergoeding andere vergoedingen of verstrekkingen, dan moet u beoordelen of sprake is van een (fictieve) dienstbetrekking. Als dit het geval is, bent u loonheffingen verschuldigd.

Uitbetaling van vrijwilligersvergoeding

U kunt de vrijwilligersvergoeding het beste uitbetalen in het jaar waarin de vrijwilligerswerkzaamheden zijn verricht. De vrijwilligersvergoeding kan belast zijn als het totaal van de uitbetaalde vergoedingen in een jaar hoger is dan € 1.700 per jaar en € 170 per maand. Ook als deze vergoedingen betrekking hebben op verschillende jaren.

 

Meer informatie

Paragraaf 16.20 Handboek Loonheffingen

 

Belastingdienst.nl:

Werken als vrijwilliger
Vrijwilligers bij een sportvereniging

 

Wetsartikel

Artikel 2, lid 6 Wet loonbelasting

 

loonverwerking, salarisverwerking, loonadministratie, loonverwerkers, salarisverwerkers, salarisadministratie,