Voorkom een – mogelijk onterechte – naheffingsaanslag of teruggaaf loonheffingen

Voorkom een – mogelijk onterechte – naheffingsaanslag of teruggaaf loonheffingen

8 februari 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Vermeld altijd het juiste correctiesaldo

 

De Belastingdienst constateert regelmatig dat het correctiesaldo onjuist is. Een juist correctiesaldo voorkomt een – mogelijk onterechte – naheffingsaanslag of teruggaaf loonheffingen.

Handreiking 

Als de aangiftetermijn van de aangifte die u wilt corrigeren al voorbij is, moet u een correctie verzenden bij een aangifte van hetzelfde kalenderjaar waarvan de aangiftetermijn nog niet voorbij is. In de correctie vermeldt u het nieuwe totaal te betalen bedrag over het correctietijdvak. Ook vermeldt u bij ‘saldo correctie’ het verschil tussen het nieuwe en het vorige totaal te betalen bedrag, het zogenoemde correctiesaldo.

U betaalt vervolgens over het aangiftetijdvak waarbij u de correcties voegt de loonheffingen over dat aangiftetijdvak, vermeerderd of verminderd met het totaal van alle bijgevoegde correcties.

Voorbeeld

In maart van een jaar komt u erachter dat u een fout hebt gemaakt in de aangifte over het tijdvak van januari. Bij de aangifte van februari verzendt u een correctie over januari. Het te betalen bedrag over januari moet € 1000 zijn in plaats van € 800. Het correctiesaldo is dan € 200. U geeft per ongeluk een correctiesaldo van € 0 aan.

Cijfermatige uitwerking:

Aangifte februari € 2.500
Correctiebericht januari € 1.000
Eerder aangegeven januari € 800
Correctiesaldo januari € 0 € 200*
Totaal te betalen € 2.500 € 2.700*

* juiste bedragen

De Belastingdienst gaat uit van het bedrag dat u in het correctiebericht hebt vermeld. De werkgever ontvangt een naheffingsaanslag omdat hij € 200 te weinig heeft betaald.

Het is dus belangrijk dat u erop let dat u het juiste correctiesaldo aangeeft. De Belastingdienst ziet dat dit regelmatig misgaat.

Relevante informatie

Hoofdstuk 14.3 Handboek Loonheffingen 2023    

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,