Verzamelwet SZW 2019

Verzamelwet SZW 2019

24 september 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Werkneemster bewaart zwangerschapsverklaring

Een nota van wijziging op de Verzamelwet SZW 2019 is gepubliceerd. De Wet arbeid en zorg (WAZO) wijzigt ten aanzien van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering via UWV. De bewaarplicht van de zwangerschapsverklaring komt bij de werkneemster te liggen. En hoe zit dat bij zelfstandigen?

 

In de Wet arbeid en zorg wordt een artikellid toegevoegd:

“Het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen kan de werknemer, uiterlijk binnen een jaar na het tijdstip waarop de uitkering geëindigd is, een verklaring vragen van een arts of verloskundige over de vermoedelijke datum van bevalling, welke is opgemaakt uiterlijk twee weken voor de datum van ingang van het zwangerschapsverlof onderscheidenlijk twee weken voor de datum waarop de vrouwelijke werknemer het recht op uitkering wil laten ingaan.”

De werkneemster die in aanmerking wil komen voor een uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, bewaart de zwangerschapsverklaring van de arts of verloskundige zelf en laat deze zien aan UWV als deze daar bij een controle om vraagt. Hiermee verschuift de bewaarplicht van de werkgever naar de werknemer.

Lastenverlichting

Dit betekent een administratieve lastenverlichting voor de werkgever, maar ook dat de werkgever dit medische gegeven niet zelf hoeft te bewaren en voor dit onderdeel aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) moet voldoen. Dit is vooral van belang als een arbeidsovereenkomst eerder eindigt dan geldt voor de bewaarplicht van de verklaring.

Zelfstandigen hoeven de zwangerschapsverklaring niet meer te overleggen aan UWV. UWV kan de verklaring nog wel opvragen. Het niet standaard vooraf hoeven op te vragen van deze verklaring betekent ook voor UWV een administratieve lastenverlichting. Bovendien kan UWV de aanvraag dan volledig geautomatiseerd verwerken.

 

Nota van wijziging op de Verzamelwet 2019

 

geboorteverlof, Wet Invoering Extra Geboorteverlof (WIEG) ,ouderschapsverlof, partnerschapsverlof, zwangerschapsverlof wieg,

100% Werkgeverscoach App: Quick-nieuws op maat BTW- en Loonheffing alert Kennisbank Personeel Kennisbank Rechtspersonen Kennisbank Auto & Fiscus Stel een vraag Snel een offerte