Versteviging van de onafhankelijke positie van deurwaarders

Versteviging van de onafhankelijke positie van deurwaarders

7 april 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Deurwaarders doen belangrijk werk voor onze rechtsstaat. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat uitspraken van rechters uitgevoerd worden, zodat mensen die in hun recht staan ook echt hun recht krijgen. Het is van belang dat deurwaarders dit werk onafhankelijk kunnen doen. Zo kunnen ze rekening houden met de belangen van alle partijen, bijvoorbeeld van schuldeisers en van mensen met schulden. Op die manier krijgen schuldeisers hun rekeningen netjes betaald en voorkomt de overheid dat mensen met schulden dieper in de problemen raken.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Kosten beperken

De afgelopen jaren hebben deurwaarders de kosten voor mensen met schulden zoveel mogelijk proberen te beperken en rekening te houden met hun situatie. Tegelijkertijd is het werk van deurwaarders ingewikkelder geworden. Zij hebben flink geïnvesteerd om hun werk beter te kunnen doen. De overheid zet daarom een aantal stappen om enerzijds de kosten voor mensen met schulden ook in de toekomst vast te stellen en beperkt te houden, en anderzijds de onafhankelijkheid van deurwaarders te kunnen garanderen en ze in staat te stellen om hun belangrijke werk goed te kunnen blijven doen.

 

Onnodige handelingen voorkomen

Een belangrijke eerste stap vooruit is het beter regelen van de manier waarop deurwaarders geld verdienen, door prijsafspraken met opdrachtgevers te verbieden die niet in het belang zijn van mensen met schulden. Zo wordt voorkomen dat deurwaarders in de verleiding komen dat zijzelf – of hun opdrachtgevers – extra geld kunnen verdienen door onnodig extra handelingen te verrichten. En daarmee voorkomen we weer een hogere rekening voor mensen met schulden. Een tweede stap is dat de tarieven van deurwaarders aangepast worden aan het ingewikkelder worden van hun werk. Zo dragen schuldenaren bij aan het geld innen door deurwaarders. Op die manier krijgt de schuldeiser waar hij recht op heeft en betaalt de persoon met schulden wat hij kan. Op verzoek van de Tweede Kamer gaat deze aanpassing in vanaf 1 juli 2021.

 

Onafhankelijkheid verstevigen

Beide aanpassingen gaan zo hand in hand en verstevigen de onafhankelijke positie van deurwaarders. Dit is juist voor mensen met schulden van groot belang, omdat de deurwaarders door die onafhankelijkheid goed in staat zullen zijn om met hun situatie rekening te houden.

 

 

 

juridische diensten,gerechtshof,uitspraken,rechtbank, juridisch advies, loonadministratie,salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministrateur, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuimkosten, ziekteverzuim, ziekteverzekering