Verlenging bijzonder uitstel van betaling nog tot en met 30 september 2021

Verlenging bijzonder uitstel van betaling nog tot en met 30 september 2021

29 juni 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Aanvragen of verlengen bijzonder uitstel van betaling vanwege corona kan nog tot en met 30 september 2021! (Update)

Bent u ondernemer en heeft uw bedrijf betalingsproblemen door de coronacrisis? Dan kunt u nog tot en met 30 september 2021 bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen. Het (demissionair) kabinet heeft besloten dat u, als u gebruikmaakt van het bijzonder uitstel, de nog te betalen belasting pas vanaf 1 oktober 2022 hoeft af te lossen. U krijgt daarvoor dan 60 maanden de tijd. Wel moet u vanaf 1 oktober 2021 weer op tijd voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Vanaf 1 oktober 2021: voldoen aan nieuwe betalingsverplichtingen

Alle belastingen waarvoor u op of na 1 oktober 2021 aangifte doet, moet u weer op tijd betalen.

Eerder meldden wij dat u vanaf 1 juli 2021 weer zou moeten voldoen aan uw nieuwe betalingsverplichtingen. Het (demissionair) kabinet heeft nu besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Let op!

Hebt u bijzonder uitstel van betaling tot en met 30 september 2021? En moet u in oktober 2021 aangifte doen over 1 of meer van de volgende tijdvakken?

  • het 3e kwartaal van 2021
  • september 2021
  • 10e vierwekenperiode

Dan zijn dit de tijdvakken waarover u voor het eerst niet alleen op tijd aangifte moet doen, maar ook weer op tijd moet betalen.

Het bedrag van deze aangiften moet uiterlijk 31 oktober 2021 op onze rekening staan.

 

Loopt uw bijzonder uitstel af vóór 1 oktober 2021, en vraagt u geen verlenging aan?

Dan moet u vóór 1 oktober 2021 weer op tijd aangifte doen en betalen.

 

Hebt u sinds het eind van uw bijzonder uitstel niet alle belastingen op tijd betaald?

Doe dit dan vóór 1 oktober 2021 alsnog. Lukt dat niet, vraag dan zo snel mogelijk verlenging aan van uw bijzonder uitstel.

 

Vanaf 1 oktober 2022: openstaande bedragen betalen

Op 1 oktober 2022 begint u met het betalen van de openstaande bedragen voor de belastingen die u niet hebt betaald tijdens uw bijzonder uitstel. U krijgt hiervoor van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 de tijd. U betaalt dan 60 maanden lang elke maand een vast bedrag aan ons. Wilt u versneld betalen, dan kan dat natuurlijk ook.

Eerder meldden wij dat u deze openstaande bedragen zou betalen van 1 oktober 2021 tot 1 oktober 2024, in 36 maanden. Het (demissionair) kabinet heeft besloten ondernemers hiervoor meer tijd te geven.

Invorderingsrente

Als u een aanslag niet op tijd betaalt, moet u normaal gesproken 4% invorderingsrente betalen vanaf het moment dat de betaaltermijn is verstreken. Wij begrijpen dat veel ondernemers het de komende tijd financieel nog steeds moeilijk zullen hebben. Daarom is het tarief van de invorderingsrente tot en met 31 december 2021 verlaagd naar 0,01%. De invorderingsrente gaat stapsgewijs terug naar het oude niveau. Dit betekent dat op 1 januari 2022 het percentage invorderingsrente op 1% wordt vastgesteld, en vervolgens stapsgewijs omhoog gaat tot 4% op 1 januari 2024.

 

Bijzonder uitstel van betaling aanvragen of verlengen?

Bij Bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis leest u hoe u dat doet.

 

Andere belastingmaatregelen vanwege corona

Behalve het bijzonder uitstel van betaling hebben wij nog meer maatregelen genomen om bedrijven en burgers te helpen tijdens de coronacrisis. Veel daarvan worden verlengd, sommige niet.

 

Nog meer info:

 

belastingen, belastingdienst, overheid, regering. rijksoverheid,