Steunmaatregel(en) van de Overheid worden door vier op tien mkb’ers gebruikt

Steunmaatregel(en) van de Overheid worden door vier op tien mkb’ers gebruikt

21 augustus 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Vier op de tien midden- en kleinbedrijven (mkb’s) gebruikten minstens een van de drie grote steunmaatregelen van de overheid. De helft van die bedrijven meldde zich zelfs aan voor meerdere steunmaatregelen. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag.

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Gebruik van grote financiële noodmaatregelen door bedrijven met2 tot 250 werkzame personen

Ook kleinere regelingen vaak gecombineerd met grote regeling

Naast de breed gedefinieerde regelingen (TOGS, NOW-1 en belastinguitstel) bestaan er nog andere steunmaatregelen voor specifiekere doelgroepen. Bedrijven die daarvan gebruik maken ontvangen vaak ook steun door een of meer grotere regelingen.

De ruim 3 duizend bedrijven die tot en met 31 juli een lening en garantie kregen in het kader van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB-C), maakten bijna allemaal ook aanspraak op de NOW-1, TOGS of belastinguitstel. Dit was ook het geval bij ongeveer 70 procent van de bedrijven met een tegemoetkoming voor de sierteeltsector, en bij ongeveer 80 procent van de bedrijven met uitstel van aflossing op een lening bij Qredits, en de startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers die een Corona-OverbruggingsLening (COL krediet) kregen.

 

Niet alle kleinere regelingen overlappen met een of meer grote regelingen. Van de bijna 900 bedrijven die gebruik maken van de tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers heeft slechts 9 procent een beroep gedaan op de TOGS, NOW-1 of uitstel van betaling van belasting.

Naast de drie grote regelingen waren er ook nog een hoop kleinere, zoals de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB). Als je die regelingen meetelt, zie je dat kleinere bedrijven met tussen de tien en vijftig medewerkers het vaakst gebruikmaakten van alle steunmaatregelen die de overheid bood. In totaal meldde 58 procent zich voor één of meer regelingen aan. Meer dan de helft van de keren combineerden die kleinere bedrijven verschillende regelingen.

 

Gebruik van financiële noodmaatregelen (incl. kleinere regelingen) door bedrijven, naar grootteklasse
 1 regeling (%)2 regelingen (%)3 regelingen (%)4 regelingen (%)geen regelingen (%)
2 tot 10 werkzame personen19135063
10 tot 50 werkzame personen242111142
50 tot 250 werkzame personen25207148
Totaal (2-250 werkzame personen)20146060
Bron: CBS, RVO, Belastingdienst, UWV, Techleap.nl, Qredits

 

Relatief veel regelingen bij bedrijven van 10 tot 50 werkzame personen

Inclusief de kleinere noodmaatregelen maken bedrijven met 10 tot 50 werkzame personen met 58 procent relatief het vaakst gebruik van een of meer regelingen. Meer dan de helft van de keren betreft het twee of meer regelingen. Ook bedrijven met 50 tot 250 werkzame personen maakten relatief vaak gebruik van één (25 procent) of meer (28 procent) regelingen.

Ongeveer twee derde van de microbedrijven met 2 tot 10 werkzame personen maakte geen gebruik van steunmaatregelen.

Overlap bij gebruik grote regelingen

Bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen die een beroep deden op de NOW-1, TOGS of uitstel van betaling van belastingen, maakten in bijna de helft van de gevallen (49 procent) gebruik van twee of drie regelingen. Van de drie grote steunmaatregelen werd de NOW-1 het meest gebruikt, door 106,5 duizend bedrijven. Onder bedrijven die gebruik maken van meerdere regelingen komt de combinatie NOW-1 en TOGS met 35,3 duizend bedrijven het vaakst voor. Daarna combineren bedrijven het vaakst de NOW-1, TOGS en belastinguitstel (22,5 duizend bedrijven).

Tot en met 31 juli maakten 164.000 bedrijven met tussen de 2 en 250 werknemers gebruik van één of meer regelingen. Het aantal goedgekeurde steunaanvragen ligt hoger, omdat veel bedrijven gebruikmaakten van meerdere regelingen.

De NOW 1.0, de tegemoetkoming op de loonkosten, was de populairste regeling. In totaal maakten ruim 106.000 bedrijven daar gebruik van. Ruim 95.000 bedrijven maakten gebruik van de Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19 (TOGS), een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro. Tot slot vroegen ruim 64.000 bedrijven belastinguitstel aan.

 

Gebruik van kleinere financiële noodmaatregelen door bedrijven met 2 tot 250 werkzame personen
 Maakt geen gebruik van NOW-1, TOGS of BelastinguitstelMaakt ook gebruik van NOW-1, TOGS of Belastinguitstel
BMKB-C1002960
Tegemoetkoming sierteeltsector380870
Qredits uitstel van aflossing225990
Tegemoetkoming fritesaardappeltelers78580
COL krediet85335
Qredits corona-overbruggingskrediet20210
BL-C lening25110
GO-C lening030
Bron: CBS, RVO, Belastingdienst, UWV, Techleap.nl, Qredits
 
 
 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,