SLIM – regeling veranderd

SLIM – regeling veranderd

20 mei 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

SLIM – regeling voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijf gewijzigd

Met ingang van 1 juni 2022 verandert een aantal zaken in de procedure van het beoordelen van aanvragen voor de SLIM-regeling: Samenwerkingsverbanden en grootbedrijf.

De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met de subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers gedurende hun loopbaan blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden en er ook voor te zorgen dat mensen hun werk leuk en uitdagend blijven vinden.

Wat wijzigt er?

  • Samenwerkingsverbanden hebben vanaf 1 juni 2 maanden de tijd om hun aanvraag in te dienen.
  • Aanvragen worden direct op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Voor deze aanvraagronde wordt de loting afgeschaft. Dat is mogelijk omdat er voldoende budget in dit aanvraagtijdvak beschikbaar is. In 2020 en 2021 bleek het subsidieplafond van € 18,7 miljoen voldoende. Daarom is een loting niet nodig. (Aanvragers kunnen tot € 500.000 subsidie voor hun project aanvragen.)

De verlenging van het aanvraagtijdvak van 1 naar 2 maanden geeft indieners voldoende tijd om een goede aanvraag op te stellen. Dit biedt de mogelijkheid om de uitvoerder van de subsidie, Uitvoering van Beleid (UVB), eerder contact op te nemen met aanvragers over hun aanvraag. Tijdens de vorige aanvraagtijdvakken bleek dat veel aanvragen in eerste instantie onvolledig waren. Dat leidt tot vragen vanuit Uitvoering Van Beleid. Hoe eerder deze vragen zijn beantwoord, hoe eerder er duidelijkheid is over het al dan niet verlenen van subsidie.

De SLIM-regeling kent meerdere doelgroepen met eigen tijdvakken van openstelling. Op 1 juni 2022 opent het tijdvak voor Samenwerkingsverbanden mkb en grote bedrijven uit de seizoensectoren horeca, landbouw en recreatie. Op 1 september kunnen individuele mkb-ondernemingen hun aanvraag indienen.

Meer informatie over deze regelwijziging

Gerelateerd

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,