Rekenvoorschriften 2021 beschikbaar

Rekenvoorschriften 2021 beschikbaar

25 januari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst heeft de rekenvoorschriften 2021 gepubliceerd. Als uw loonadministratie geautomatiseerd is, kunt u deze voorschriften gebruiken voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In de rekenvoorschriften vindt u onder meer de formules voor de berekening van loonheffing voor verschillende situaties.

 

Inleiding

Doel en doelgroep

De Belastingdienst geeft loonbelastingtabellen uit waarmee inhoudingsplichtigen handmatig de loonbelasting/premie volksverzekeringen kunnen vaststellen die zij moeten inhouden voor hun werknemers of uitkeringsgerechtigden. Deze tabellen kunt u downloaden via belastingdienst.nl/tabellen.


De Belastingdienst onderscheidt tabellen voor:
• de standaardsituatie (er is zowel sprake van belastingplicht als premieplicht voor alle volksverzekeringen)
• herleidingssituaties Vervolgens geldt voor beide situaties dat het woonland van de werknemer of uitkeringsgerechtigde bepalend is.

De werknemer of uitkeringsgerechtigde kan wonen:
• in Nederland,
• in een ander land van de landenkring of
• in een derde land.

Vanaf 2020 wordt er voor de landenkring verder nog onderscheid gemaakt tussen wonen in België en wonen in een ander land van de landenkring. En voor het wonen in een derde land wordt er onderscheid gemaakt tussen wonen in Suriname of op Aruba en wonen in een ander derde land.

Voor werknemers en uitkeringsgerechtigden die wonen in het buitenland, geldt – afhankelijk van waar zij wonen – een beperking van de heffingskortingen, zowel in de standaardsituatie als in een herleidingssituatie.

Voor inhoudingsplichtigen met een geautomatiseerde loonadministratie is er een alternatief voor het gebruik van deze tabellen: formules voor de berekening van de loonbelasting/premie volksverzekeringen. U vindt al de formules in de rekenvoorschriften.

Let op!
De bedragen in de tabellen zijn bindend. Als u de rekenvoorschriften toepast, moet de uitkomst dus hetzelfde zijn als wanneer u de tabellen raadpleegt. Een uitzondering geldt voor de bedragen die u berekent bij het maximale tabelloon (symbool Lmax). Een verschil van € 0,01 is toegestaan. Zie paragraaf 2.2.5.

 

Tabellen loonbelasting/premie volksverzekeringen voor loontijdvakken

In de rekenvoorschriften komen de volgende onderwerpen aan de orde:
• loonbelasting/premie volksverzekeringen vanuit tijdvakloon berekenen.
• de formule voor het berekenen van de loonbelasting/premie volksverzekeringen.

PDF downloadRekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2021 pdf

 

 

 

De ‘Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie januari 2021 ‘ kunt u hier downloaden of via belastingdienst.nl.


Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2021