Online borrel!

Online borrel!

30 juli 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het borrelpakket valt onder de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. De Belastingdienst heeft een vraag gesteld aan loonadministrateurs. Van de 499 deelnemers koos 96% voor deze juiste stelling in de peiling over de online borrel.


salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,Hieronder vindt u de vraag en een toelichting op het antwoord.

Vraag

Een werkgever houdt een online borrel. De werknemers krijgen een borrelpakket thuisgestuurd. De werkgever verstrekt dit onbelast. De werkruimte thuis is geen werkplek in de zin van de Wet LB. Wat zijn de gevolgen voor de werkkostenregeling?

  • Er geldt een gerichte vrijstelling voor het borrelpakket. (2%)
  • Er geldt een nihilwaardering voor het borrelpakket. (1%)
  • Het borrelpakket valt onder de vrije ruimte als de werkgever dit aanwijst als eindheffingsloon. (96%)

Toelichting

Het borrelpakket is loon in natura voor de werknemers. Hiervoor geldt geen gerichte vrijstelling. Ook is geen nihilwaardering van toepassing.

Als de werkgever het borrelpakket aanwijst als eindheffingsloon, valt het onder de vrije ruimte. Bij overschrijding van de vrije ruimte is de werkgever 80% eindheffing verschuldigd.

Nihilwaardering

De nihilwaardering voor consumpties op de werkplek is niet van toepassing op het borrelpakket. De werkplek thuis voldoet namelijk niet aan het begrip werkplek. Hierop geldt 1 uitzondering.

Werkplek

De werkruimte thuis is wel een werkplek als werkgever en werknemer voldoen aan de volgende 3 voorwaarden:

  • De ruimte is een zelfstandig gedeelte van de woning: de woning heeft bijvoorbeeld een eigen opgang en eigen sanitair.
  • De werkgever heeft met de werknemer een zakelijke huurovereenkomst, waardoor alleen de werkgever over de ruimte beschikt.
  • De werknemer werkt in die ruimte.

Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, is de werkruimte thuis een werkplek voor de werknemer. Er geldt dan een nihilwaardering voor het borrelpakket.

Wetsartikelen

Artikel 13 Wet loonbelasting

Artikel 1.2, onderdeel f Uitvoeringsregeling loonbelasting

Artikel 3.7, lid 1, onderdeel c Uitvoeringsregeling loonbelasting

Meer informatie

Handreiking online borrel

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,