Nieuwe zzp-wet!

Nieuwe zzp-wet!

9 december 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Nodeloze verplichtingen en onwerkbare regels

Zzp’ers en organisaties vrezen bergen administratie en complexe regels met de komst van de nieuwe zzp-wet, de wet DBA. Honderden reageerden bezorgd op de internetconsultatie van minister van Sociale Zaken Koolmees. Een minimumtarief en nieuwe zelfstandigenverklaring een goed idee? De meesten zetten er vraagtekens bij.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Ze druppelen nog steeds binnen, de vaak niet milde reacties op de zzp-wet. Vandaag is de deadline van de internetconsultatie, de plek waar burgers, bedrijven en organisaties hun ideeën over een wetsvoorstel kwijt kunnen. Tot nu toe reageerden zeker 820 organisaties en zzp’ers, veelal gemeenschappelijk.

 

Administratieve rompslomp

Van eenpitter en tot reisorganisatie, allemaal vinden ze er wat van. Regels voor alleen de onder- en bovenkant van de groep, benadelen de velen in het midden, is de heersende gedachte. Er is zeg maar een groot verschil tussen huisartsen en bouwvakkers.

Zo vinden veel waarnemend huisartsen dat het minimumtarief niet op hen van toepassing is. Ook een zelfstandigenverklaring leidt enkel tot extra administratie ‘die ten koste zal gaan van de tijd (…) voor patiëntenzorg’, aldus verschillende artsen in een reactie.

 

‘Alle kanten op’

Ook veel bouwondernemers vinden de plannen maar niks. “Alle ondernemers, die niet tot de (beperkte) groep van laag- of hoogbetaalden worden gerekend, zullen door deze wetgeving worden getroffen met nodeloze administratieve verplichtingen op straffe van hoge boetes”, zegt R. Jehee van klusbedrijf DanMel uit Nootdorp.

“Voor het grootste deel van de zelfstandige ondernemers en hun opdrachtgevers wordt in deze wetgeving geen rechtszekerheid geboden. Zij zijn aangewezen op een webmodule, waarvan de uitkomst alle kanten op kan gaan”, zegt brandpreventie-adviseur Jos Winkel.

 

Kabinetsplannen

Onder de nieuwe wet voor zzp’ers wil het kabinet een minimumuurtarief van 16 euro invoeren. Ook komt er voor ondernemers die meer dan 75 euro per uur verdienen een nieuwe zelfstandigenverklaring.

Het moet een einde maken aan de impasse die heerst sinds het afschaffen van de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie, die duidelijk maakte dat iemand zzp’er was), en scheve arbeidsrelaties en magere inkomens tegengaan.

Voor de meeste zzp’ers die tussen dat tarief vallen, komt er waarschijnlijk een zogenoemde webmodule die moet bepalen of en hoe een opdracht kan worden uitgevoerd. De module is geen onderdeel van de consultatie, omdat er geen wetswijziging nodig is voor de invoering.

 

Feedback voor wetsvoorstel

Eind oktober besloten de minister van Sociale Zaken, Wouter Koolmees, en staatssecretarissen van Financiën (Menno Snel) en economische zaken (Mona Keijzer) tot een publieke raadpleging. Zes weken lang konden mensen reageren op de twee onderdelen uit de nieuwe wet DBA. De feedback zal worden gebruikt voor het maken van een wetsvoorstel, is het plan.

Overigens keuren brancheorganisaties ZZP Nederland en PZO de voorstellen af. Ze zouden onwerkbaar en niet handhaafbaar zijn, zeggen de organisaties. “Uit een recente achterbanraadpleging blijkt dat er onder zelfstandigen geen enkel draagvlak bestaat.”

 

Minimumtarief: te laag of te hoog

Vertaler Tessa van Swieten uit Delft vindt een minimumtarief ook geen goed plan. “Daarmee kan een ondernemer niet de nodige verzekeringen afsluiten, de zakelijke kosten maken die nodig zijn om zich te blijven ontwikkelen, geld apart houden voor periodes met minder werk of ziekte, dus is er niet eens sprake van een ondernemer”, zegt ze.

Acteur Diederik Rep sluit zich hierbij aan. “De systematiek op basis van een uurtarief is voor de culturele sector nagenoeg onwerkbaar”, vult hij aan. “Wij worden betaald per voorstelling, per evenement, per prestatie en bijna nooit per uur.”

 

Uitzondering op minimum

De Brancheorganisatie Kinderopvang zegt wel achter het minimumtarief te staan, maar pleit voor een uitzondering voor gastouders. Zij hebben ‘de mogelijkheid om tegelijkertijd meerdere kinderen op te vangen en aldus via meerdere opdrachtgevers minimaal aan het minimumtarief van 16 euro per uur te komen’, zegt de organisatie.

Het kabinet ziet zelf overigens ook ruimte voor uitzonderingen op de regel, zo blijkt uit een toelichting op het wetsvoorstel.

De Nederlandse Orde van Belastingadviseurs (NOB) noemt het positief dat het kabinet een groep kwetsbare zelfstandigen aan de onderkant van de arbeidsmarkt bescherming wil bieden, maar vindt de voorstellen te complex voor de doelgroep en vraagt zich af of ze wel uitvoerbaar zijn.

 

Zelfstandigenverklaring: te strikt

Zelfstandig apotheker Antheia Lawant verlangt terug naar de tijden met modelovereenkomsten. “Als ik voor elke opdrachtgever moet gaan bijhouden hoe lang ik ergens aan werk, geeft dat administratief een grote belasting”, zegt ze over de zelfstandigenverklaring.

Edwin Khoe kan zich als zelfstandige adviseur ‘met een hoog tarief’ vinden in zelfstandigenverklaring. Op één punt na: de maximale opdrachtduur van jaar. Die is te kort en leidt er toe dat hij opdrachten verliest, zegt hij. “Ik zou daarom graag zien, dat de maximale duur onder bepaalde strikte voorwaarden wordt losgelaten. Bijvoorbeeld wanneer men een uurloon van meer dan 150 euro verdient.”

 

 

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,