Model jaaropgaaf vanaf 2020 voor alle jaren te gebruiken

Model jaaropgaaf vanaf 2020 voor alle jaren te gebruiken

26 februari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

In voorgaande jaren had elk belastingjaar een eigen model jaaropgaaf.

Vanaf 2020 is het model jaaropgaaf jaaronafhankelijk. Dit betekent dat u voor werknemers niet meer hoeft te zoeken naar een model dat hoort bij een bepaald belastingjaar.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De jaaropgaaf is vormvrij. Wel kunt u hier een model jaaropgaaf downloaden. Het model is met ingang van 2020 jaaronafhankelijk. U kunt dit model zo nodig ook gebruiken voor eerdere jaren. In het model staan de gegevens die wettelijk verplicht zijn voor de jaaropgaaf. Maar als u wilt, mag u meer gegevens vermelden.

PDF download Model jaaropgaaf downloaden

 

 

Oude modellen verwijderd

U vindt het jaaronafhankelijke model op belastingdienst.nl. De modellen van voorgaande jaren zijn niet meer beschikbaar.

Na afloop van elk jaar moet u aan iedere werknemer een jaaropgaaf verstrekken. Op de jaaropgaaf staan gegevens die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). In de rubrieken 1 tot en met 5 neemt u de gegevens over van de loonstaat van de werknemer.

 

Bron:Belastingdienst

 

premies 2020, ziektewet preies 2020, Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) 2020, WGA premies 2020,wab 2020, lkv 2020,liv 2020,