Loonheffingen 2019 derde versie

Loonheffingen 2019 derde versie

2 januari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

U kunt de derde uitgave van de Nieuwsbrief Loonheffingen 2019 hier downloaden. De tarieven, bedragen en percentages voor 2019 zijn toegevoegd. Ook is duidelijk welke landen bij de landenkring horen.

In de nieuwsbrief van de Belastingdienst vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2019 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Een aantal onderwerpen zijn aangepast of aangevuld:

  • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): in de 3e alinea verwijst de fiscus voor landen van de landenkring naar onderwerp 2 van de nieuwsbrief.
  • Onderwerp 1 (Belastingdeel heffingskortingen alleen nog voor inwoners van Nederland): onder ‘Inwoner van Nederland of niet’ is de 3e alinea aangevuld.
  • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): een overzicht van de landen van de landenkring is toegevoegd.
  • Onderwerp 2 (Meer loonbelastingtabellen): ‘belastingverdragen’ is aangepast in ‘verdragen’.
  • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de belangrijkste veranderingen is de aanvulling van de code soort inkomstenverhouding 56 toegevoegd. De veranderingen en aandachtspunten zijn nu ook genummerd.
  • Onderwerp 3 (Aangifte loonheffingen: veranderingen en aandachtspunten): bij de aandachtspunten is informatie over het anoniementarief uitgebreid. De informatie over het ontbreken van een adres is niet langer beperkt tot het ontbreken van een buitenlands adres. En er is informatie toegevoegd over het corrigeren van het anoniementarief.
  • Onderwerp 5 (Auto’s zonder CO2-uitstoot: bijtelling verandert): in de laatste 2 zinnen van de alinea na het 1e voorbeeld, waarin staat om welke auto’s hebt gaat, is ‘auto’s’ veranderd in ‘volledig elektrische auto’s’.
  • Onderwerp 7 (Loonkostenvoordelen: wijziging voorwaarde recht op uitkering of arbeidsondersteuning): er is een voorbeeld toegevoegd.

Voorbeeld LKV – kalendermaand wordt maand

De werkgever heeft op 15 maart 2018 iemand in dienst genomen. Deze werknemer was ontslagen op 1 maart 2018 en kreeg vanaf dat moment een WW-uitkering.
Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is een van de voorwaarden dat hij in de kalendermaand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval februari 2018) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus niet aan die voorwaarde.De werkgever neemt op 15 maart 2019 iemand in dienst. Deze werknemer is ontslagen op 1 maart 2019 en krijgt vanaf dat moment een WW-uitkering.
Wilt u voor deze werknemer in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel? Dan is een van de voorwaarden dat hij in de maand voorafgaand aan zijn dienstbetrekking (in dit geval 15 februari tot 15 maart 2019) recht heeft op een uitkering of op arbeidsondersteuning. Deze werknemer voldoet dus aan die voorwaarde.

  • Onderwerp 9 (Aanpassing ouderenkorting): de titel is aangepast.

nieuwsbrief-loonheffingen-2019-3e (pdf)

Tabel 14 Overige bedragen voor 2019

Zorgverzekeringswet
– werkgeversheffing Zvw 6,95%
– bijdrage Zvw 5,70%
– zeevarenden (waaronder ook deelvissers) 0,00%
Ufo-premie 0,78%
Uniforme opslag kinderopvang op de basispremie WAO/WIA 0,50%
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 45.000
Pseudo-eindheffingen bij vertrekvergoedingen hoger dan (zie paragraaf 24.8) € 551.000
Machtiging lager percentage bij bijzondere beloningen bij minimale afwijking met te betalen
inkomstenbelasting van € 227 10,00%
Studiekosten
– onbelaste vergoeding (gerichte vrijstelling) voor reiskosten maximaal € 0,19 per kilometer
Vakantiebonnen
– lagere waardering 99%
Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling
– loon werknemer met specifieke deskundigheid € 37.743
– loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is € 28.690

Tabel 15 Normbedragen

Vrije vergoeding per kilometer € 0,19
Maaltijden € 3,35
Huisvesting en inwoning Normbedrag per dag € 5,55
Verhuiskosten Maximale vrije vergoeding voor overige verhuiskosten € 7.750,00

Vrijwilligersregeling
– Normbedrag per jaar € 1.700,00
– Normbedrag per maand € 170,00
Ziektekostenregelingen Voor vrije verstrekking is de waarde maximaal € 27,00
Percentage van het fiscaal loon voor de berekening van de vrije ruimte 1,2%

Landen landenkring

Bij de landenkring horen:

de lidstaten van de EU (behalve Nederland), inclusief de overzeese gebieden:

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland, inclusief de Älandseilanden
Frankrijk, inclusief Guadeloupe, Frans Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion en Saint Martin
Griekenland
Hongarije
Ierland
Italië
Kroatië
Letland
Litouwen
Luxemburg
Malta
Oostenrijk
Polen
Portugal, inclusief de Azoren en Madeira
Roemenië
Slovenië
Slowakije
Spanje, inclusief de Canarische eilanden
Tsjechië
tot deBrexit: Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales, Noord-Ierland), inclusief Gibraltar
Zweden

de EER-landen:

Noorwegen
Liechtenstein
IJsland

overige landen:

Zwitserland
BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba)

werkgeverscoach, personeelszaken, werknemers- werkgevers,werkgeverschap,werkgevers advies,advies werkgevers,salariszaken, personeelszaken, hr ondersteuning,