Lage WW-premie BBL-leerling met uitzendbeding

Lage WW-premie BBL-leerling met uitzendbeding

18 mei 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) onder voorwaarden met lage WW-premie.

Een uitzendbureau mag onder voorwaarden de lage WW-premie toepassen voor een werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt en een uitzendovereenkomst heeft. Dit geldt ook voor een overeenkomst met uitzendbeding.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In 2021 geldt de lage WW-premie voor de BBL-leerling die een uitzendovereenkomst heeft met een uitzendbeding. Het uitzendbureau moet daarnaast voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • Uit de arbeidsovereenkomst tussen de BBL-leerling en het uitzendbureau blijkt dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg, zoals beschreven in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
  • Het uitzendbureau heeft de ondertekende en gedagtekende praktijkovereenkomst in de administratie opgenomen. Dit geldt ook als het uitzendbureau zelf geen partij is bij de praktijkovereenkomst.
  • De praktijkovereenkomst is gedagtekend en ondertekend door alle betrokken partijen. Dit zijn de onderwijsinstelling, de student en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt.

 

WW-premie voor BBL-leerling

Voor alle uitzendkrachten die een uitzendovereenkomst hebben met een uitzendbeding, geldt de hoge WW-premie. Het is namelijk geen overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit is ook van toepassing voor de werknemer die de BBL volgt. Omdat de regelgeving hier niet duidelijk over is, mag u voor de BBL-leerling in 2021 de lage premie gebruiken.

 

Wijziging in 2022

U mag de lage WW-premie blijven toepassen totdat het ‘Besluit Wet financiering sociale verzekeringen’ (Wfsv) wordt gewijzigd op dit onderdeel. Naar verwachting gaat de wijziging in op 1 januari 2022. Vanaf dan past u de hoge WW-premie toe.

 

 

Meer informatie

Vraag 2.7 en 2.8 Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

 

Wetsartikelen

Artikel 27 Wet financiering sociale verzekeringen

 

Gerelateerde handreiking

Handreiking voorwaarden lage WW-premie

 

 

STimulans Arbeidsmarkt Positie, STAP, Millennials, Millennial, geboren 1980-2000 Millennial, arbeidsmarkt Millennials,