Lage WW-premie BBL-leerling met uitzendbeding

Lage WW-premie BBL-leerling met uitzendbeding

24 februari 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en arbeidsovereenkomst

Een uitzendbureau mag onder voorwaarden ook in 2022 de lage WW-premie toepassen voor een werknemer die de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) volgt en een arbeidsovereenkomst heeft met uitzendbeding. Dit gold al voor 2021 en 2020.

Voor alle uitzendkrachten die een arbeidsovereenkomst hebben met een uitzendbeding, geldt de hoge WW-premie. Het is namelijk geen overeenkomst voor onbepaalde tijd. Dit geldt ook voor de werknemer die de BBL volgt. Omdat de regelgeving hier niet duidelijk over is, mag u voor de BBL-leerling tot en met het jaar 2022 de lage premie gebruiken.

Vanaf 2023 hoge WW-premie

Op 1 januari 2023 wijzigt het ‘Besluit Wet financiering sociale verzekeringen’ (Wfsv) op dit onderdeel. Vanaf dan past u de hoge WW-premie toe voor een BBL-leerling met uitzendbeding.

Voorwaarden

Tot en met 2022 mag u de lage WW-premie toepassen als het uitzendbureau voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Uit de arbeidsovereenkomst tussen de BBL-leerling en het uitzendbureau blijkt dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan in het kader van een leerwerktraject in de beroepsbegeleidende leerweg, zoals beschreven in de Wet educatie en beroepsonderwijs.
  • Het uitzendbureau heeft de ondertekende en gedagtekende praktijkovereenkomst in de administratie opgenomen. Dit geldt ook als het uitzendbureau zelf geen partij is bij de praktijkovereenkomst.
  • De praktijkovereenkomst is gedagtekend en ondertekend door alle betrokken partijen. Dit zijn de onderwijsinstelling, de student en het bedrijf dat de beroepspraktijkvorming verzorgt.

Jonger dan 21 jaar

Is een BBL-leerling jonger dan 21 jaar en heeft hij maximaal 48 verloonde uren per vierwekenaangifte, of 52 verloonde uren per maandaangifte? Dan is het niet van belang of een uitzendbeding is opgenomen in de arbeidsovereenkomst. De lage WW-premie blijft voor deze werknemer gelden vanaf 2023.

Meer informatie

Besluit van 13 december 2021 op overheid.nl Vraag 2.7 en 2.8 Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

Wetsartikel

Artikel 27 Wet financiering sociale verzekeringen

Gerelateerde handreiking

Handreiking voorwaarden lage WW-premie
Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL