Het juiste postadres van de Belastingdienst

Het juiste postadres van de Belastingdienst

28 januari 2020 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wenst uw klant post te ontvangen op een postadres ?

 

Geef dit dan door aan de Belastingdienst. Een vermelding in het Handelsregister is niet voldoende!

Bij het inschrijven in het Handelsregister heeft uw klant de mogelijkheid om een postadres te laten opnemen. De Belastingdienst neemt dit adres niet automatisch over.

 

Als uw klant de post van de Belastingdienst wil ontvangen op een postadres, stuurt u namens uw klant een brief. Hierin vermeldt u:

  • naam van uw klant,
  • bij een zakelijk adres: de naam van het bedrijf of de instelling,
  • BSN/RSIN,
  • oude adres (zet erbij of dit woonadres/vestigingsadres of postadres is),
  • nieuwe adres (zet erbij of dit woonadres/vestigingsadres of postadres is).

 

Stuur de brief naar:

Belastingdienst
Postbus 2891
6401 DJ HEERLEN

 

Let op!

Na ontvangst van het verzoek om wijziging van het adres vraagt de Belastingdienst om een bevestiging. Uw klant ontvangt hierover een brief op het oude adres.

 

nota Gedifferentieerde premies WGA en Ziektewet 2019, basis van UWV per werkgever de gedifferentieerde premies Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) en Ziektewet voor flexibel personeel voor het premiejaar 2018 berekent. belastingdienst, fiscale zaken, belastingen, werkgeverscoach, salarisverwerker, loon, salaris, salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken