Handreiking over vrijwilligersregeling uitgebreid

Handreiking over vrijwilligersregeling uitgebreid

25 juni 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

4 praktische voorbeelden toegevoegd aan de handreiking ‘Vrijwilliger en vergoeding’. Ook zijn de maximale vergoedingsbedragen voor 2021 opgenomen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In 2021 mag de vrijwilligersvergoeding niet hoger zijn dan:

  • maximaal € 180 per maand, én
  • maximaal € 1.800 per kalenderjaar

Betaalt u een vergoeding per uur, dan geldt een maximum uurloon van € 5,00. Voor een vrijwilliger jonger dan 21 jaar geldt een maximum van € 2,75 per uur.

 

Voorbeelden

De handreiking is uitgebreid met onder meer de volgende voorbeelden:

Voorbeeld 1
Een vrijwilliger van 23 jaar is 35 uur per maand actief en ontvangt een vergoeding van € 4 per uur. Hij declareert per maand ook nog € 47,50 reiskosten.

Hij valt onder de fiscale definitie van vrijwilliger, omdat de uurvergoeding voor de vrijwilliger niet hoger is dan € 5,00. Aan de hand van de uitbetaalde bedragen moet de vereniging beoordelen of de vrijwilligersvrijstelling van toepassing is.

Deze vrijwilliger krijgt € 187,50 (€ 140 + € 47,50 reiskostenvergoeding) en komt daarmee boven het maandmaximum van € 180. Dit maximum geldt voor het totaal van de vergoedingen en verstrekkingen, inclusief kostenvergoedingen.

De vrijwilligersvrijstelling is niet van toepassing. De vereniging moet vaststellen of deze persoon is aan te merken als werknemer.

Voorbeeld 2
Een vrijwilliger werkt 2 maanden 100 uur per maand en 3 maanden 50 uur per maand voor een voetbalvereniging. In totaal werkt de vrijwilliger dus 350 uur in 5 maanden. Hij krijgt een vergoeding van € 2 per uur, in totaal € 700. Een vergoeding van € 2 per uur is geen marktconforme beloning en de totale vergoeding van € 700 komt niet boven het jaarmaximum van € 1.800.

Toch is de vrijwilligersregeling niet van toepassing, omdat de beloning boven het maandmaximum van € 180 komt. De vergoeding in de 2 maanden waarin de vrijwilliger 100 uur werkt, is namelijk € 200.

De vereniging moet vaststellen of er sprake is van een werknemer. Zo ja, dan moet de vereniging over de totale vergoeding loonheffingen inhouden en betalen. Ook moet de vereniging dan een urenadministratie bijhouden.

 

Lees meer voorbeelden in de handreiking Vrijwilliger en vergoeding.

 

 

 

personeel, medewerkers, personeelszaken, wet en regelgeving,