Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling 2021 beschikbaar

Handleiding artiesten- en beroepssportersregeling 2021 beschikbaar

14 juli 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De ‘Handleiding Loonheffingen Artiesten en beroepssportersregeling 2021’ staat op de internetsite van de Belastingdienst. Hierin vindt u de speciale regels voor de inhouding van loonheffingen die gelden voor artiesten en beroepssporters.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

In de handleiding leest u wanneer u de regeling moet toepassen en hoe u deze verwerkt in de aangifte loonheffingen.

Bijzonder aan de artiesten- en beroepssportersregeling is dat u geen premie volksverzekeringen inhoudt op de gage. Ook hoeft u geen werkgeversheffing Zvw te betalen of bijdrage Zvw in te houden. U houdt dus alleen loonbelasting in.

Voor artiesten die in Nederland wonen, betaalt u ook premies werknemersverzekeringen over de gage.

De handleiding is ingedeeld in de volgende hoofdstukken:

 • wanneer de regeling toepassen
 • inhoudingsplichtigenverklaring
 • gage en vrijgestelde vergoedingen en verstrekkingen
 • kostenvergoedingsbeschikking en kleinevergoedingsregeling
 • gageverklaring
 • artiesten die in Nederland wonen of in het buitenland
 • beroepssporters die in het buitenland wonen
 • binnenlandse artiestengezelschappen
 • buitenlandse artiestengezelschappen en sportteams
 • stappenplan
 • aansprakelijkheid bij evenementen
 • rekenvoorbeelden

Pdf Handleiding Loonheffingen Artiesten en beroepssportersregeling 2021

Meer informatie leest u in de Handleiding Loonheffingen Artiesten en beroepssportersregeling 2021.

Handboek Loonheffingen 2021, 2e uitgave Handboek LH 2021