Geen groen en wit loon in één inkomstenverhouding

Geen groen en wit loon in één inkomstenverhouding

11 april 2016 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Als een werkgever een werknemer loon geeft waarop deels de witte tabel en deels de groene tabel van toepassing is, dan mag dat niet in één inkomstenverhouding. De reden daarvoor is dat bij de witte tabel (loon uit tegenwoordige arbeid) arbeidskorting van toepassing is en bij de groene tabel (loon uit vroegere arbeid) niet.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

Wat zijn de gevolgen als dit niet goed gebeurt?

Als u dit niet goed verwerkt in de aangifte loonheffingen, kan dit ertoe leiden dat de vooraf ingevulde aangifte inkomstenbelasting van de werknemer, van het daarop volgende jaar, onjuist of onvolledig is.

 

Wanneer komt dit voor?

2 veel voorkomende situaties van samenloop van witte en groene tabel zijn:

  • Een werknemer van 61 jaar of ouder heeft deels loon uit werken en deels levensloopverlofopnamen. Op het loon uit werken is de witte tabel van toepassing en op de levensloopopnamen de groene tabel.
  • Een werknemer gaat met ontslag. Hij krijgt een transitievergoeding (ontslagvergoeding). Op de transitievergoeding is de groene tabel van toepassing. Op het ‘gewone’ loon de witte tabel. Het maakt hierbij niet uit of de transitievergoeding tegelijk met het ‘witte’ loon wordt uitbetaald of dat die bijvoorbeeld een maand later afzonderlijk wordt uitbetaald.

 

Wat moet u doen?

In dit soort situaties geldt dat u voor die werknemer, naast de inkomstenverhouding met de witte tabel, een tweede inkomstenverhouding start waarin u het loon met toepassing van de groene tabel opgeeft.

 

Software

De Belastingdienst heeft met softwareontwikkelaars van salarispakketten afgesproken dat zij in hun software zoveel mogelijk regelen dat ‘wit’ en ‘groen’ niet (meer) samen in één inkomstenverhouding kunnen voorkomen. Als uw pakket dit niet goed verwerkt, neem dan contact op met uw softwareleverancier.

 

 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,