Gebruikelijk loon toets

Gebruikelijk loon toets

22 februari 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Belastingdienst & het gebruikelijk loon

De Belastingdienst had via hun Forum Salaris een enquête gehouden met een vraag over het gebruik loon. De enquête over het gebruikelijk loon was lastig. Slechts 22% van de 541 deelnemers gaf het juiste antwoord. In de situatie die we u voorlegden, is een zo laag mogelijk gebruikelijk loon € 48.000.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Nicole is dga van een advocatenkantoor. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 60.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is € 110.000. Nicole wil een zo laag mogelijk gebruikelijk loon. Welk loon is dat voor 2022?

  • € 45.000 (6%)
  • € 48.000 (22%)
  • € 60.000 (22%)
  • € 110.000 (50%)

Toelichting

Het gebruikelijk loon stelt u vast op het hoogste bedrag van de volgende 3 bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap of een daarmee verbonden lichaam
  • de wettelijke ondergrens van € 48.000 (bedrag 2022)

Is het hoogste bedrag van deze 3 elementen hoger dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, stel dan het gebruikelijk loon vast op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het loon moet wel ten minste € 48.000 bedragen, tenzij het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 48.000. In zo’n geval mag u het loon op dat lagere loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vaststellen. In de situatie van Nicole geldt het volgende:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is 75% van € 60.000 = € 45.000.
  • Het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap is € 110.000.
  • Het minimale gebruikelijk loon is € 48.000.

75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap. U mag dan het gebruikelijk loon vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (75% van € 60.000 = € 45.000) maar met een minimum van  € 48.000. Het gebruikelijk loon van Nicole is € 48.000.

Meer informatie

Handreiking gebruikelijk loon

Paragraaf 18.1 Handboek Loonheffingen

Wetsartikel

Artikel 12a Wet op de loonbelasting

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,