Gebruikelijk loon toets

Gebruikelijk loon toets

22 februari 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Belastingdienst & het gebruikelijk loon

De Belastingdienst had via hun Forum Salaris een enquête gehouden met een vraag over het gebruik loon. De enquête over het gebruikelijk loon was lastig. Slechts 22% van de 541 deelnemers gaf het juiste antwoord. In de situatie die we u voorlegden, is een zo laag mogelijk gebruikelijk loon € 48.000.

belastingen, belastingdienst, Overheid, belastingmaatregels, belastingdiensten,RVO, UWV, 2021, Kabinet,

Hieronder leest u de vraag en een toelichting op het juiste antwoord.

De vraag

Nicole is dga van een advocatenkantoor. Het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is € 60.000. Het loon van de meestverdienende werknemer is € 110.000. Nicole wil een zo laag mogelijk gebruikelijk loon. Welk loon is dat voor 2022?

  • € 45.000 (6%)
  • € 48.000 (22%)
  • € 60.000 (22%)
  • € 110.000 (50%)

Toelichting

Het gebruikelijk loon stelt u vast op het hoogste bedrag van de volgende 3 bedragen:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking
  • het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap of een daarmee verbonden lichaam
  • de wettelijke ondergrens van € 48.000 (bedrag 2022)

Is het hoogste bedrag van deze 3 elementen hoger dan 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, stel dan het gebruikelijk loon vast op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking. Het loon moet wel ten minste € 48.000 bedragen, tenzij het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager is dan € 48.000. In zo’n geval mag u het loon op dat lagere loon van de meest vergelijkbare dienstbetrekking vaststellen. In de situatie van Nicole geldt het volgende:

  • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is 75% van € 60.000 = € 45.000.
  • Het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap is € 110.000.
  • Het minimale gebruikelijk loon is € 48.000.

75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking is lager dan het hoogste loon van de werknemer in dienst van de vennootschap. U mag dan het gebruikelijk loon vaststellen op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking (75% van € 60.000 = € 45.000) maar met een minimum van  € 48.000. Het gebruikelijk loon van Nicole is € 48.000.

Meer informatie

Handreiking gebruikelijk loon

Paragraaf 18.1 Handboek Loonheffingen

Wetsartikel

Artikel 12a Wet op de loonbelasting

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.