De bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en premieloonsom

De bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en premieloonsom

31 januari 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Normbedragen en percentages 2023

 

De Belastingdienst heeft voor u een overzicht gemaakt met de normbedragen en percentages die gelden voor de loonheffingen vanaf 1 januari 2023.

 

In onderstaande tabellen vindt u de percentages van de bijdrage Zorgverzekeringswet, premies werknemersverzekeringen en welke premieloonsom van belang is bij het bepalen van de grootte van een werkgever. Daarnaast vindt u voor 2023 de normbedragen, de percentages voor de berekening van de vrije ruimte en de bedragen van de gerichte vrijstellingen.

Zorgverzekeringswet  
-werkgeversheffing Zvw -inhouding van bijdrage Zvw -zeevarenden (waaronder ook deelvissers)

6,68%

5,43%

0,00%

Premies werknemersverzekeringen
Premie AWf laag 2,64%
Premie AWf hoog 7,64%
   
Gedifferentieerde premie Aof laag 5,82%
Gedifferentieerde premie Aof hoog 7,11%
Opslag Wet Kinderopvang 0,50%
 
Grootte van de werkgever: afhankelijk van de premieloonsom in 2021
Gemiddeld premieloon werknemer €     36.200
   
Kleine werkgever: tot 25x gemiddeld premieloon ≤ €   905.000
Middelgrote werkgever: tot 100x gemiddeld premieloon ≤ € 3.620.000
Grote werkgever: 100x gemiddeld premieloon of hoger > € 3.620.000
Normbedragen
Minimumbedrag gebruikelijk loon voor aandeelhouders met aanmerkelijk belang € 51.000,00

Inkomensgrens loonheffing voor 30%-regeling 

– loon werknemer met specifieke deskundigheid

– loon werknemer met specifieke deskundigheid die nog geen 30 jaar is

 

€ 41.954,00

 

€ 31.891,00

   
Vrijwilligersregeling (geen loon) • normbedrag per jaar • normbedrag per maand • normbedrag per uur voor 21 jaar en ouder • normbedrag per uur bij jonger dan 21 jaar

€   1.900,00

€       190,00

€           5,00

€           2,75

aanspraak ziektekostenregeling onbelast €         27,00
75% pseudo-eindheffing bij vertrekvergoedingen hoger dan € 576.000,00
Bijtelling maaltijden per dag (ontbijt/lunch/diner) €             3,55
Bijtelling huisvesting en inwoning per dag €             6,10
 
Werkkostenregeling
Vrije ruimte: percentage van het totale loon loonbelasting/volksverzekeringen • tot en met een jaarloon van € 400.000 • over het meerdere

3,00%

1,18%

   
Vrijgestelde vergoeding per kilometer €        0,21
Vrijgestelde vergoeding thuiswerkkosten per dag €        2,15
   
Vrijgestelde vergoeding verhuiskosten € 7.750,00
Gerichte vrijstelling producten eigen bedrijf 20% €     500,00

De Belastingdienst heeft de percentages en normbedragen 2023 verwerkt in de relevante handreikingen.

Meer informatie leest u in de Nieuwsbrief Loonheffingen 2023.

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,