De afdrachtvermindering S&O

De afdrachtvermindering S&O

5 januari 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Wijzigingen afdrachtvermindering S&O 2022

Vanaf 1 januari 2022 wordt de afdrachtvermindering S&O (speur- en ontwikkelingswerk) verduidelijkt en vereenvoudigd.

In 2022 geldt het volgende:

  • Tijdvakken van afgegeven S&O-verklaringen mogen elkaar overlappen.
  • Alle S&O-verklaringen hebben betrekking op de resterende maanden van het kalenderjaar. Daardoor kunt u de definitieve uren eenvoudig opgeven.
  • U mag zelf bepalen welk deel van de S&O-verklaringen u in mindering  brengt.

Tijdvakken van afgegeven S&O-verklaringen mogen elkaar overlappen

Per 1 januari 2022 geldt dat u ook een nieuwe S&O-aanvraag kunt indienen, die betrekking heeft op een periode die al (deels) betrokken is in een eerdere S&O-verklaring.

Als u een idee hebt voor een nieuw S&O-project, dan kunt u direct een aanvraag doen. Daarin vermeldt u de 1e dag van de eerstvolgende maand als startdatum.

Het maximum van 4 aanvragen per kalenderjaar blijft gelden. De perioden moeten minimaal 3 en mogen maximaal 12 kalendermaanden beslaan.

Mededeling eenvoudiger

De mededeling die u aan het eind van het jaar aan RVO doorgeeft, wordt eenvoudiger. U hoeft geen  onderscheid te maken tussen uren, kosten en uitgaven die betrekking hebben op de verschillende S&O-verklaringen.

U kunt voortaan voor de uren, kosten en uitgaven 1 jaartotaal aangegeven. Alle uren, kosten en uitgaven, die u na de aanvraag daadwerkelijk hebt gemaakt, kunt u meenemen. Deze mogen het totaal van de aangevraagde uren, kosten en uitgaven dat in de verschillende S&O-verklaringen is toegekend, niet overschrijden.

Daarbij blijft gelden dat u alleen uren, kosten en uitgaven in aanmerking mag nemen die zijn gerealiseerd nadat deze zijn aangevraagd. Het moet gaan om voorgenomen S&O-werk.

Zelf bepalen welk deel van de S&O-afdrachtvermindering u in mindering brengt

U kunt voor elk aangiftetijdvak waarop een S&O-verklaring betrekking heeft, zelf bepalen welk deel van het toegekende bedrag aan S&O-afdrachtvermindering u in mindering brengt.

Het bedrag dat u in mindering mag brengen is gemaximeerd op de loonheffing die u verschuldigd bent in dat aangiftetijdvak. Ook mag u het bedrag niet al in een eerder tijdvak in aanmerking hebben genomen.

Afdrachtvermindering S&O

De afdrachtvermindering S&O is gebaseerd op de loonkosten van werknemers die speur- en ontwikkelingswerk doen, en op de overige kosten en uitgaven voor speur- en ontwikkelingswerk.

Om in aanmerking te komen voor een afdrachtvermindering S&O, moet u een S&O-verklaring hebben. U vraagt deze verklaring zelf aan bij RVO. De Belastingdienst controleert of de afdrachtvermindering S&O overeenkomt met de S&O-verklaring van RVO.  

Meer informatie

Nieuwsbrief Loonheffingen 2022 Rvo.nl Staatscourant 2021, 50653

loonadministratie, salarisverwerker, administratie, lonen, salarissen, personeelszaken,
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.