BIK ingetrokken – gevolgen en mogelijke alternatieven

BIK ingetrokken – gevolgen en mogelijke alternatieven

31 mei 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het kabinet heeft besloten om de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) in te trekken en het vrijvallende budget in te zetten voor verlaging van de werkgeverspremie AWf. Het kabinet wil daarmee investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid laten.

 

Het kabinet heeft gekozen voor intrekking met terugwerkende kracht tot 1 januari. De Europese Commissie kan namelijk de BIK, ook als die zou gelden voor een korte periode, als ongeoorloofde staatssteun aanmerken. In dat geval moeten ondernemers de eventueel ontvangen steun terugbetalen. Ondernemers lopen in dat geval ook het risico dat zij, wegens rente, meer geld moeten terugbetalen dan zij via de BIK zouden hebben verkregen.

Dit betekent dat u geen aanspraak kunt maken op de BIK – ook niet als u al geïnvesteerd heeft of investeringsbeslissingen heeft genomen. Het kabinet is zich ervan bewust dat de terugwerkende kracht tot 1 januari voor hen een impact kan hebben, maar ziet op basis van Europese wetgeving en jurisprudentie geen andere keuze.

Het kabinet heeft verschillende opties overwogen om het staatssteunaspect het hoofd te bieden, maar concludeert dat geen van de mogelijkheden de onzekerheid voor ondernemers snel genoeg zou kunnen wegnemen. Aanpassing van de BIK vereist zo’n grote aanpassing van de regeling dat het doel van de BIK grotendeels verloren gaat. Bovendien kost een dergelijke aanpassing van de regeling teveel tijd.

Zonder toestemming doorgaan is geen optie: dan blijft het risico voor ondernemers bestaan dat zij uiteindelijk geen aanspraak kunnen maken op een tegemoetkoming van de BIK of dat zij op een later moment een verleende tegemoetkoming met rente moeten terugbetalen. De onzekerheid over dit risico wil het kabinet ondernemers niet aandoen.

Het kabinet heeft gekeken op welke manier het BIK-budget zo snel mogelijk ten goede kan komen aan het bedrijfsleven en de besteding ervan zo dicht mogelijk blijft bij het beleidsdoel van de BIK. Werkgevers in het bedrijfsleven betalen via de premie voor het Algemeen werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf verlaagt de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden.

 

Mogelijke alternatieven

Graag wijzen we u op de mogelijke alternatieven voor (fiscale) ondersteuning van investeren in bedrijfsmiddelen. Voor elke regeling gelden voorwaarden. Wij adviseren u deze voorwaarden goed door te nemen, zodat u weet of u gebruik kunt maken van een regeling.
WBSO: fiscale regeling voor research en development

Heeft u een bedrijf dat ontwikkelings- en/of onderzoeksprojecten uitvoert? En wilt u uw kosten voor Research & Development (R&D) verlagen? Dan kunt u misschien WBSO aanvragen, de fiscale innovatieregeling Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk.
De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw R&D-project. Uw bedrijf draagt dan minder loonheffingen af. Bent u zelfstandig ondernemer? Dan ontvangt u een vaste aftrek.

 

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Het doel van de energie-investeringsaftrek (EIA) is het stimuleren van investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. De regeling is bedoeld voor ondernemers die in Nederland inkomsten- of vennootschapsbelasting betalen.
De EIA is een fiscale aftrekregeling. De regeling biedt direct financieel voordeel aan ondernemers die investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de afschrijving mag u van deze investeringen een extra bedrag aftrekken van de winst. Voor 2021 is de aftrek 45,5%.

 

MIA en VAMIL

De Milieu-investeringsaftrek (MIA) en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (VAMIL) zijn fiscale voordelen voor ondernemers die investeren in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen.
• MIA
De milieu-investeringsaftrek biedt u de mogelijkheid de fiscale winst te verlagen. U kunt tot 36% van het investeringsbedrag in mindering brengen op de fiscale winst. Het percentage van de aftrek is afhankelijk van de milieueffecten en de gangbaarheid van het bedrijfsmiddel.
• VAMIL
Met de VAMIL kunt u een investering op een willekeurig moment afschrijven. De willekeurige afschrijving is beperkt tot 75%. Door sneller afschrijven vermindert u de fiscale winst en betaalt u minder belasting in dat jaar. Dit biedt u een liquiditeitsvoordeel.

 

Subsidieregeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM)

Is uw bedrijf werkzaam in de automotive, luchtvaart en maritieme sectoren? En staan uw R&D-investeringen in onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten door de coronacrisis sterk onder druk? Dan kunt u mogelijk aanspraak maken op de regeling R&D Mobiliteitssectoren (RDM). De regeling is gericht op (maak)bedrijven, waaronder het mkb.
De regeling R&D Mobiliteitssectoren is onderdeel van het steun- en herstelpakket coronacrisis. Voor 2021 is eenmalig een budget beschikbaar van € 150 miljoen. U kunt R&D Mobiliteitssectoren aanvragen vanaf 17 mei, 9:00 uur tot en met 17 augustus 2021, 17:00 uur.

 

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA)

Als u in een boekjaar investeert in bedrijfsmiddelen, dan kunt u in aanmerking komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). De bedrijfsmiddelen waarin u investeert, moeten dan wel in aanmerking komen voor investeringsaftrek.
De KIA is een aftrekpost op uw winst. Het bedrag dat u mag aftrekken, hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar.

 

Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM’s)

Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar krediet, dan doet u er goed aan om uw licht eens op te steken in uw provincie. Elke provincie heeft een Regionale Ontwikkelingsmaatschappij. Deze ROM’s hebben de doelstelling de regionale en lokale economie te versterken. De ROM’s investeren met name in innovatieve en snelgroeiende, regionale bedrijven en zij herstructureren bedrijventerreinen. Ze verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden in deze bedrijven.

 

 

Meer informatie

Lees de volledige uitleg in de Kamerbrief

Lees meer over de WBSO

Lees meer over de EIA

Lees meer over MIA en VAMIL

Lees meer over de regeling R&D Mobiliteitssectoren

Lees meer over de KIA op de website van de Belastingdienst.

Lees meer over de ROM’s

 

 

2021 overheid, belastingen 2021, belastingdienst 2021, regering. rijksoverheid 2021,