Bijtelling fiets van de zaak

Bijtelling fiets van de zaak

18 oktober 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Update handreiking ‘Bijtelling fiets van de zaak’

 

De Belastingdienst heeft informatie toegevoegd aan de handreiking ‘Bijtelling fiets van de zaak’. In dit bericht leest u welke informatie dit is.

Deze informatie in de handreiking is nieuw:

Ter beschikking gestelde fiets

In de volgende gevallen is sprake van een ter beschikking gestelde fiets:

  • Een werkgever stelt een fiets ter beschikking aan zijn werknemer en deze fiets blijft eigendom van de werkgever.
  • Een werkgever least een fiets van een leasemaatschappij en stelt deze ter beschikking aan zijn werknemer.
  • De werknemer least zelf een fiets en de werkgever vergoedt alle kosten.

Dienstreizen

De bijtelling geldt niet als de werknemer de fiets alleen mag gebruiken voor dienstreizen. Gebruikt de werknemer de fiets voor woon-werkverkeer, dan is de bijtelling wel van toepassing.

Waarde privégebruik fiets

Rijwiel en Automobiel Industrie (RAI) Vereniging heeft een database opgezet waarin u de consumentenprijs van een fiets inclusief omzetbelasting kunt raadplegen. Deze vindt u op bijtellingfietsvandezaak.nl.

Accessoires en fietsverzekering

Accessoires bij de fiets die deel uitmaken van de consumentenadviesprijs en met de fiets ter beschikking worden gesteld, vallen onder de bijtelling. Ter beschikking staande accessoires die geen deel uitmaken van de consumentenadviesprijs moet de werkgever waarderen tegen het bedrag op de inkoopfactuur inclusief btw. Als de werkgever geen factuur heeft van de terbeschikkingstelling geldt de waarde in het economisch verkeer.

Een fietsverzekering, een extra slot, een steun voor de tas en reparatiekosten vormen intermediaire kosten en hebben geen invloed op de bijtelling.

Cafetariaregeling

Een werkgever kan ook met de werknemer afspreken dat hij brutoloon uitruilt tegen een ter beschikking gestelde fiets. De werkgever mag ook dan de bijtelling aanwijzen als eindheffingsloon als aan de gebruikelijkheidseis wordt voldaan.

Betalingen aan derden

Betalingen aan derden komen niet in mindering op de bijtelling, zoals de kosten van het thuis opladen van de accu van een elektrische fiets van de zaak. Maar een werkgever kan deze (intermediaire) kosten wel onbelast vergoeden aan de werknemer.

Overname fiets na afloop leaseperiode

Kan de waarde in het economische verkeer bij verkoop van de fiets aan de werknemer op een vast percentage van de aanschafwaarde worden gesteld?

 

Ja. Op het moment van de verkoop, moet de werkgever de actuele waarde in het economisch verkeer vaststellen. Hierbij mag hij uitgaan van een waardevermindering van 20% op jaarbasis. Na verloop van 5 jaar is de restwaarde dan nihil.

Geactualiseerde handreiking

Bijtelling fiets van de zaak

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.