Bijna 10.000 klachten over privacyschending

Bijna 10.000 klachten over privacyschending

23 december 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Bijna 10.000 mensen hebben het afgelopen halfjaar een privacyklacht ingediend bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), zo meldt de toezichthouder in een rapportage.

Sinds 25 mei is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van kracht. Mensen die vermoeden dat hun persoonsgegevens verwerkt zijn op een manier die in strijd is met de privacywet bij de AP kunnen klagen. In de afgelopen zes maanden namen 22.679 mensen en organisaties contact op met de AP, van wie 9661 een klacht indienden.

De meeste klachten (32 procent) gaan over privacyrechten, zoals het recht op inzage en op verwijdering van informatie. Veel organisaties vragen bijvoorbeeld om een kopie van een identiteitsbewijs voordat ze gegevens willen verwijderen, maar dat mag in veel gevallen niet. Ook klagen mensen (15 procent) als er meer gegevens worden gevraagd dan noodzakelijk, zoals het moeten opgeven van je BSN-nummer bij het aanmaken van een account bij een brillenwinkel of rijschool. 12 procent van de klachten gaat over organisaties die persoonsgegevens doorgeven aan derden.

Zakelijk

Van alle klachten was 41 procent gericht tegen zakelijk dienstverleners, waarmee dit in de rapportage de slechts presterende sector is. Het gaat dan bijvoorbeeld over detailhandel- en nutsbedrijven. Erna volgen de IT-sector (12 procent) en de overheid (10 procent).

,,Ik vind het bemoedigend dat veel mensen actief opkomen voor hun privacyrechten door bij de AP een klacht in te dienen”, aldus Aleid Wolfsen, voorzitter van de AP.

,,Goed dat mensen het er niet bij laten zitten. Daarmee geven ze een serieus signaal af aan een organisatie zodat andere mensen niet in dezelfde situatie terecht komen. Tegelijkertijd is dit een reden tot zorg. Er moet nog veel gebeuren.”

Als een klacht gegrond is, dringt de AP bij de overtreder aan op maatregelen. In het ergste geval stelt de organisatie onderzoek in of legt zij sancties op. Op dit moment lopen er 11 onderzoeken. Van de 9661 ontvangen klachten, is 56 procent behandeld en afgesloten.

Wijze van behandeling

De AP heeft verschillende mogelijkheden om een klacht te behandelen en bekijkt per klacht wat de meest effectieve manier is om de overtreding te beëindigen. De AP heeft zich in dit eerste half jaar primair gericht op het beëindigen van de mogelijke overtreding door voorlichting aan organisaties en het sturen op herstelmaatregelen. In meer dan een derde van de gevallen heeft de AP opgetreden tegen een overtreding door een brief te versturen met normuitleg, te bemiddelen of een normoverdragend gesprek te voeren. Er zijn inmiddels 11 onderzoeken gestart. Die zijn gebaseerd op een veelvoud aan klachten.

In veel andere gevallen (33%) hebben medewerkers van de AP mensen op weg geholpen om zelf een klacht in te dienen bij de organisatie waarover de klacht gaat. De AP gaat er vanuit dat mensen eerst zelf contact opnemen met de organisatie over hun klacht. Veel mensen hebben dit nog niet gedaan op het moment dat zij zich bij de AP melden.

Iedereen heeft privacyrechten

Niet iedereen is zich ervan bewust, maar iedereen heeft privacyrechten. Zoals het recht om in te zien welke persoonsgegevens een organisatie van je heeft. Die rechten zijn onder de AVG uitgebreid met het recht op dataportabiliteit (het recht om je gegevens mee te nemen) en het recht op vergetelheid (het recht dat organisaties je persoonsgegevens moeten wissen als je erom vraagt). Privacyrechten kun je zelf uitoefenen, door een organisatie op deze rechten te wijzen. Sinds 25 mei zijn die rechten versterkt: iedereen kan sindsdien ook een privacy klacht indienen bij de AP.

Bron: AP

avg privacy wetgeving, personeelsdossier avg, Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming (UAVG) ,