Belastingdienst start invordering gefaseerd op

Belastingdienst start invordering gefaseerd op

1 februari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Heeft de werkgever een betalingsachterstand bij de Belastingdienst en hiervoor géén ‘bijzonder uitstel van betaling ‘ aangevraagd? Dan neemt de Belastingdienst contact op om hem te informeren dat de invordering gefaseerd wordt opgestart.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De werkgever wordt telefonisch of schriftelijk benaderd.

Belastingdienst start invordering gefaseerd op, belastingdienst schulden,

Gefaseerde invordering

De Belastingdienst start binnenkort de invordering van belastingschulden stapsgewijs op. Dit is om te voorkomen dat zwaardere invorderingsmaatregelen nodig zijn, zoals beslag op loon, uitkeringen of banktegoeden.

Daarom neemt de Belastingdienst vooraf contact op met de werkgever en bekijkt per situatie welke mogelijkheden er zijn voor de betaling.

Op belastingdienst.nl leest u meer over wat u kunt doen om zwaardere invorderingsmaatregelen te voorkomen.

 

Sociale Zaken en Werkgelegenheid, SZW, Overheid, financiën Overheid, kabinet