Beëindiging TVL!

Beëindiging TVL!

2 november 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Totaal 6,2 miljard toegekend

Nu de economie zich sterk herstelt, is de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) beëindigd. In 16 maanden tijd dienden ondernemers 351.000 aanvragen in. In totaal werd € 6,2 miljard aan TVL-steun toegekend. Ondernemers konden zo hun vaste bedrijfslasten blijven betalen.

Op 20 mei 2020 werd de TVL aangekondigd als onderdeel van het corona steun- en herstelpakket, in augustus 2021 werd het einde van de TVL per 1 oktober aangekondigd.

TVL aangevraagd in 5 periodes

Ondernemers konden steun aanvragen in 5 kwartalen in 2020 en 2021. Ook werd de TVL tijdens de looptijd verschillende malen uitgebreid. Van de € 6,2 miljard aan TVL-steun, ging het meeste naar de horeca en hotels (€ 1,8 miljard), de groot- en detailhandel (€ 1 miljard) en naar cultuur, sport en recreatie (€ 750 miljoen).

TVL juni – september 2020 4e kwartaal 2020 1e kwartaal 2020 2e kwartaal 3e kwartaal totaal
Aanvragen ingediend 47.669 90.496 114.044 63.276 35.564 351.049
Toegekende subsidie € 556 miljoen € 1,2 miljard € 2,4 miljard € 1,7 miljard € 356 miljoen € 6,2 miljard

Subsidie Vaste Lasten voor onder andere Nachtsluiting (VLN) opent binnenkort

Ondernemers met een omzetverlies van minimaal 50% in het 4e kwartaal van 2021 én die ook aan de overige voorwaarden voldoen, kunnen binnenkort de VLN-subsidie aanvragen voor hun vaste bedrijfslasten. Het kabinet trekt nog € 180 miljoen uit voor deze regeling.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.