Automatisering van salarisverwerking

Automatisering van salarisverwerking

5 april 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Geen bedreiging maar een verrijking!

Door verdergaande automatisering en robotisering dreigen er steeds meer beroepen te verdwijnen. Organisaties en medewerkers zullen zich moeten aanpassen aan de nieuwe realiteit om succesvol te worden en te blijven. Dit geldt ook voor het vakgebied van de salarisadministrateur.

 

werkgeverscoach,hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,

Juist dit vakgebied zou de nieuwe technologie moeten omarmen en niet afwijzen of vrezen. Verdergaande automatisering betekent namelijk geen verlies van functie want de vraag naar de specifieke kennis van de salarisadministrateur is vooralsnog groter dan het aanbod.

Daar staat wel tegenover dat toenemende complexiteit van het vakgebied en de raakvlakken met andere functies vergaande eisen stellen aan de kennis en kunde van de salarisadministrateurs.
Niet alleen vakinhoudelijk, maar juist ook complexe cognitieve, sociale en technologische vaardigheden. En die kennis en kunde wil je vooral inzetten waar het er op dat moment het meest toe doet.

 

HR QuickScan test,HR Scan Quick toetsing,HR Quick Scan toetsing,HR Quick Scan Product,HR Quick Scan mogelijkheid,Gratis HR Scan,Gratis HRM Scan,

Salarisadministrateurs, een schaars ‘goed’

De gemiddelde leeftijd van de salarisadministrateurs komt steeds hoger te liggen en de aanwas van nieuw talent is beperkt. Hierdoor wordt het steeds lastiger voor bedrijven om goede salarisadministrateurs te vinden en te behouden.

De salarisadministrateur zelf zal continu moeten blijven leren en mee moeten gaan in (technologische) veranderingen en wet- en regelgeving.

 

Salaris specialist

Een salarisadministrateur wordt steeds specialistischer, wat we terugzien in de opleidingseisen die nu worden gesteld.
Was voorheen een mbo-opleiding nog voldoende, vandaag de dag wordt hbo denk- en werkniveau gevraagd.
Het volstaat niet meer om goed te kunnen rekenen. Vaardigheden als communicatie, data-analyse en prognose worden als noodzakelijk beschouwd.

Salarisadministrateurs met de juiste kennis en kunde moet je koesteren en niet belasten met onnodige administratieve handelingen. Dat is een verspilling van kostbare capaciteit en kwaliteit.

 

loon, salaris, loonstrook, salarisverwerking, loonadministratie, loonverwerker,salarisverwerker, uitbesteden salarisverwerking,

Werk verandert, softwareoplossingen volgen

Het optimaal inzetten van capabele salarisadministrateurs begint bij het wegnemen van handelingen die je kunt automatiseren of door iemand anders kunt laten doen.
Een salarisadministrateur voegt waarde toe door kritisch te kijken naar de ontwikkelingen binnen de organisatie, te adviseren over het wel of niet inzetten van flexibele krachten, te beoordelen hoe de buitenlandse medewerker verloond moet worden en dergelijke.

Hij/zij is bij uitstek de persoon die continu de balans zoekt tussen wat de mogelijkheden zijn in de wetgeving en wat goed is voor de organisatie.

Als softwareontwikkelaar beseffen wij ons heel goed dat wij hier ook een belangrijke taak hebben.
Door te luisteren naar onze klanten en onze applicaties aan te passen aan de wensen die zij hebben. Bijvoorbeeld door het steeds verder automatiseren en de focus leggen op het ontsluiten van data voor het maken van een goede analyse.

Salarisadministrateurs kunnen veranderen en daadwerkelijk stappen nemen van operatie naar strategie.
En met die salarisadministrateurs die automatisering als een bedreiging zien omdat ze denken dat het werk overbodig is een goed gesprek waard.

 

Want ben je op zoek naar een baan met toekomstgarantie, dan vind je dat naar zeker als salarisadministrateur!

vacature, nieuwe werknemers, sollicitanten, vacatures ,nieuwe collega's