2025 verruiming 30%-herzieningssituatie

2025 verruiming 30%-herzieningssituatie

24 mei 2024 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Verruiming van uitzondering op

30%-herzieningssituatie voor lage AWf-premie

 

Vanaf 1 januari 2025 wordt de uitzondering voor de 30%-herzieningssituatie verruimd. U hoeft dan bij overwerk minder vaak de lage AWf-premie te herzien naar de hoge AWf-premie.

U moet herzien in de situatie waarin u voor uw werknemer de lage premie hebt toegepast, maar waarbij uw werknemer in het kalenderjaar meer dan 30% meer verloonde uren heeft dan in de arbeidsovereenkomst staat. Op deze hoofdregel geldt een uitzondering. Voor arbeidsovereenkomsten met een gemiddelde arbeidsomvang van 35 uur of meer per week geldt deze herzieningssituatie niet.

Vanaf 1 januari 2025 wordt deze grens aangepast naar een gemiddelde arbeidsomvang van meer dan 30 uur per week. Hieronder valt dus bijvoorbeeld ook een gemiddelde arbeidsomvang van 30,1 uur. Hierdoor vallen meer werknemers onder de uitzondering. Dat betekent dat u een grotere groep werknemers meer dan 30% extra kunt laten werken zonder dat u de lage Awf-premie hoeft te herzien naar de hoge AWf-premie.

Relevante informatie

Besluit van 24 april 2024, Staatscourant 2024, 126

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,