Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2023

24 april 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Brutobedragen minimumloon en minimumjeugdloon

 

De brutobedragen van het wettelijk minimumloon en minimumjeugdloon stijgen met 3,13% vanaf 1 juli 2023. Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe bedragen.

Bij een volledig dienstverband is het wettelijk brutominimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder, vanaf 1 januari 2023:

    • € 1.995,00 per maand (nu € 1.934,40)
    • € 460,40 per week (nu € 446,40)
    • € 92,08 per dag ( nu € 89,28)

 Voor werknemers van 15 jaar en ouder gelden de volgende bedragen (in euro’s).

Leeftijd Percentage minimumloon Per maand Per week Per dag
21 jaar 100% 1.995,00 460,40 92,08
20 jaar 80% 1.596,00 368,30 73,66
19 jaar 60% 1.197,00 276,25 55,25
18 jaar 50%    997,50 230,20 46,04
17 jaar 39,5%    788,05 181,85 36,37
16 jaar 34,5%    688,30 158,85 31,77
15 jaar 30%    598,50 138,10 27,62

Minimumloon per uur (in euro’s) per 1 januari 2023 bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband.

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
21 jaar en ouder 12,79 12,12 11,51
20 jaar 10,24   9,70   9,21
19 jaar  7,68   7,27   6,91
18 jaar  6,40   6,06   5,76
17 jaar  5,06   4,79   4,55
16 jaar  4,42   4,19   3,98
15 jaar  3,84   3,64   3,46

BBL-leerlingen per dag

Voor leerlingen in de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) in de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar gelden de onderstaande bedragen (in euro’s).

Leeftijd Percentage minimumloon Per maand Per week Per dag
20 jaar 61,50% 1.226,95 283,15 56,63
19 jaar 52,50% 1.047,40 241,70 48,34
18 jaar 45,50%    907,75 209,50 41,90

BBL-leerlingen per uur

Minimumloon per uur ( in euro’s) vanaf 1 juli 2023 voor BBL-leerlingen bij een normale arbeidsduur voor een fulltime dienstverband.

Leeftijd 36 uur per week 38 uur per week 40 uur per week
20 jaar 7,87 7,46 7,08
19 jaar 6,72 6,37 6,05
18 jaar 5,82 5,52 5,24

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt de hoogte van het wettelijk minimumloon elk jaar opnieuw vast op 1 januari en 1 juli.

Meer informatie

Alle bedragen en een toelichting leest u in de Regeling aanpassing wettelijk minimumloon per 1 juli 2023 op rijksoverheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL