Werkkostenregeling wordt op een aantal punten aangepast

Werkkostenregeling wordt op een aantal punten aangepast

5 juli 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

WKR: minder gerichte vrijstellingen, meer vrije ruimte?

De werkkostenregeling wordt op een aantal punten aangepast, maar blijft grotendeels hetzelfde als hij nu is. Dat zegt staatssecretaris Snel van Financiën in een Kamerbrief over de evaluatie van de WKR.

De evaluatie van de werkkostenregeling bracht eerder dit jaar al enkele mogelijke verbeterpunten voor de regeling voor vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen met zich mee. In antwoord op Kamervragen (pdf) heeft staatssecretaris Snel aangegeven dat hij het systeem van de regeling wil behouden – ondanks dat de invoering van de WKR niet tot een lastenverlichting heeft geleid. Wel onderzoekt hij een aantal manieren om de regels duidelijker en administratief minder belastend te maken.

Overleg met werkgevers

  • De staatssecretaris is met werkgevers in overleg om te bekijken of de volgende maatregelen zouden leiden tot de gewenste lastenverlichting en verduidelijking:
  • het schrappen van bepaalde gerichte vrijstellingen in ruil voor een hogere vrije ruimte, zodat meer diverse vergoedingen en verstrekkingen makkelijker onbelast kunnen blijven;
    het invoeren van een normrente voor personeelsleningen, zodat werkgevers niet meer steeds opnieuw naar de marktrente hoeven te kijken;
  • de suggestie van de Belastingdienst overnemen om gerichte vrijstellingen niet langer aan te hoeven wijzen als eindheffingsloon.

Geen extra budget

Eerder bleek al dat het verhogen van de vrije ruimte met 0,1 procentpunt € 92 miljoen zou kosten, terwijl er geen extra budget voor de wijzigingen vrijgemaakt wordt. De enige manier om de vrije ruimte budgetneutraal te verhogen, is om gerichte vrijstellingen of nihilwaarderingen te schrappen. Hoewel dat eerder geen optie leek, onderzoekt Snel nu toch of deze oplossing ervoor zou kunnen zorgen dat meer werkgevers profiteren van de voordelen van de WKR.

Eenvoudige regeling geen optie

Hoewel het kabinet het betreurt dat de invoering van de WKR niet heeft geleid tot een lastenverlichting bij werkgevers en zij de regeling bovendien nog steeds als complex ervaren, is er volgens Snel simpelweg geen eenvoudige regeling mogelijk voor de fiscale kant van vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen. Volgens de staatssecretaris zijn werkgevers op dit moment bovendien het meeste gebaat bij rust rond de WKR en dus niet bij ingrijpende wijzigingen in de wet- en regelgeving. Daarom is het volgens hem niet het goede moment om een nieuw systeem te introduceren.

Zie ook:

Participatiewet of loondispensatie?

Loondispensatie geen goed plan!

loonkostenvoordelen en lage-inkomensvoordeel

Uitstel loonkostenvoordeel

Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,