UWV en ouderschapsverlof

UWV en ouderschapsverlof

3 juni 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022

 

Vanaf 2 augustus 2022 kunnen werknemers betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV krijgen. UWV heeft de belangrijkste zaken op een rij gezet.

Ouders hebben recht op onbetaald ouderschapsverlof tot hun kind 8 jaar oud is. De maximale duur van dit verlof is 26 keer het aantal uren van hun werkweek. Vanaf 2 augustus 2022 kunnen zij hiervan 9 werkweken betaald ouderschapsverlof opnemen en daarvoor een uitkering van UWV ontvangen.

De belangrijkste punten zijn:

  • Betaald ouderschapsverlof duurt minimaal 1 en maximaal 9 werkweken.
  • Ouders kunnen het verlof flexibel opnemen. Bijvoorbeeld een aantal uren per dag verdeeld over meerdere weken.
  • Ouders moeten het verlof opnemen binnen 1 jaar na de geboorte van het kind. Of binnen 1 jaar na opname in het gezin, als het om een adoptie- of pleegkind gaat en het kind nog geen 8 jaar is.
  • Niet opgenomen werkweken betaald ouderschapsverlof kunnen ouders nog wel opnemen als onbetaald ouderschapsverlof.
  • De uitkering betaald ouderschapsverlof kan worden aangevraagd, nadat minimaal 1 keer het aantal uren van de werkweek verlof is opgenomen.
  • Het recht op de uitkering, de hoogte van de uitkering en hoe ouders deze kunnen aanvragen, hangt af van de situatie van de ouder.

Meer informatie vindt u op uwv.nl. Daar kunt u ook een video bekijken over de regeling betaald ouderschapsverlof.

Gerelateerd

2022, UWV, RVO,Overheid, Belastingen, Belastingdienst, salarisverwerking 2022, loonadministratie 2022