Uitstel loonkostenvoordeel

Uitstel loonkostenvoordeel

13 januari 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

hrm kennisbank, hrm ondersteuning, hrm uitbesteden,

Uitstel van het onderdeel loonkostenvoordeel (LKV) met een jaar is géén optie.

Dat laat minister Koolmees van Sociale Zaken weten naar aanleiding van het advies van het Bureau ICT-toetsing (BIT) over de implementatie van de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl).

 

Het kunnen uitstellen van de voorlopige berekening en de beschikking van het LIV met maximaal twee maanden, vindt de minister een adequaat alternatief voor het uitstellen van het LKV.

Het BIT constateert in het advies dat de voorbereiding van de Wtl door diverse oorzaken vertraging heeft ondervonden. Het BIT maakt zich daarom zorgen of er voldoende tijd resteert om alle onderdelen tijdig te kunnen uitvoeren. Het BIT wil daarom het LKV een jaar uitstellen. Dit geeft volgens het BIT meer tijd om het LIV zorgvuldig in te voeren en om een aantal elementen opnieuw te bezien.

Wtl-applicatie

De Wtl-applicatie (‘de rekenmachine’), het cruciale onderdeel van de Wtl, is afgerond en werkt. Er zijn vier koppelingen gerealiseerd tussen UWV en de Belastingdienst om het berichtenverkeer tussen deze instanties te faciliteren. De gezamenlijke database waarin de berekeningsresultaten worden opgeslagen is afgerond en werkt. De realisatie van de afgesproken producten loopt daarmee op schema.

Op 17 januari 2018 is de vrijgave voor productie van de Wtl-rekenapplicatie gepland.

Mocht het om uitvoeringstechnische redenen nodig zijn dan is er de mogelijkheid tot het uitstellen van de voorlopige berekening en de beschikking van het LIV met maximaal twee maanden.

Eerste uitbetaling pas medio september 2019

Voor de overige onderdelen van de Wtl, de loonkostenvoordelen (LKV) en het jeugd-LIV bedraagt de resterende invoeringstijd nog meer dan een jaar. Deze onderdelen zijn weliswaar ingevoerd per 1 januari 2018, maar de eerste uitbetaling is pas uiterlijk medio september 2019 (over 2018).

Daarnaast kunnen deze onderdelen gebruik maken van de al ontwikkelde infrastructuur van het LIV, zoals de rekenmachine, de koppelingen voor het berichtenverkeer en de gezamenlijke database. De implementatie van de gehele Wtl is dus nog niet afgerond en loopt nog door tot het najaar van 2019.

HR kennisbank, voor HR medewerker - leidinggevende hrm ondersteuning,hrm hulp, kennis hrm, vakkennis hrm,

Waarom geen uitstel?

Uitstel van het LKV, vanwege de door het BIT geconstateerde vertraging, biedt in deze situatie geen verlichting en wel om drie redenen.

1 Invoering LIV al per 1 januari 2017

In de eerste plaats is het onderdeel LIV al als eerste van de drie onderdelen ingegaan. Namelijk per 1 januari 2017, met een eerste uitbetaling medio september 2018.

De LKV en Jeugd-LIV zijn met ingang van 1 januari 2018 ingevoerd, met een eerste uitbetaling medio september 2019.

Uitstel van de LKV biedt daarom geen verlichting voor de invoering van het LIV.

2 Uitstel niet nodig

In de tweede plaats is het niet nodig het LKV uit te stellen, want de uitvoeringsinstanties kunnen nog geheel 2018 benutten voor de invoering van de LKV en Jeugd-LIV, omdat de uitbetaling pas na afloop van het kalenderjaar, uiterlijk medio september 2019, hoeft plaats te vinden.

3 Uitstel kan niet meer

In de derde plaats kan het LKV niet meer uitgesteld worden. Het zou betekenen dat de huidige premiekortingen een jaar langer moeten doorlopen.

Het LKV is immers de opvolger van de huidige premiekortingen. De premiekortingen zijn echter medio 2017 al afgeschaft met ingang van 1 januari 2018.

Uitstel van LKV zou voor werkgevers betekenen dat ze over 2018 geen LKV kunnen aanvragen, maar ook geen premiekortingen kunnen krijgen.

Terugvaloptie

De minister heeft gekozen voor een alternatieve beheersmaatregel, namelijk, de terugvaloptie om de voorlopige berekening en de beschikking van het LIV met maximaal twee maanden uit te kunnen stellen, mocht dit om uitvoeringstechnische redenen nodig zijn.

Kamerbrief advies Bureau ICT-toetsing (BIT) over de Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl)

Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,