Premiepercentages sociale verzekeringen 2022

Premiepercentages sociale verzekeringen 2022

17 november 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De premiepercentages werknemers- en volksverzekeringen voor 2022 zijn bekend. Ook het maximumpremieloon werknemersverzekeringen en de opslag kinderopvangtoeslag 2022 zijn vastgesteld.

Het maximumpremieloon voor 2022 is € 59.706 per kalenderjaar.

  • De premiepercentages 2022 zijn:3
  • Algemene ouderdomswet (AOW) 17,90%
  • Algemene nabestaandenwet (Anw) 0,10%
  • lage premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 2,7%
  • hoge premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) 7,7%
  • Uitvoeringsfonds voor de overheid (Ufo) 0,68%
  • lage premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 5,49%
  • hoge premie Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) 7,05%
  • opslag kinderopvangtoeslag 0,50%

Meer informatie leest u in de Staatscourant op overheid.nl.

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,