Percentages Zvw 2022 bekend

Percentages Zvw 2022 bekend

1 december 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld voor 2022. Ook het maximum bijdrage-inkomen 2022 is bekend.

Het percentage voor de werkgeversheffing Zvw 2022 is 6,75%. Voor de in te houden bijdrage Zvw 2022 is dit 5,50%.

Het maximum bijdrage-inkomen 2022 is € 59.706. Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Meer informatie leest u in de Staatscourant op overheid.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,