Kennisdocument inkomstenverhouding nieuwe versie

Kennisdocument inkomstenverhouding nieuwe versie

4 maart 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Nieuwe versie ‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ beschikbaar

De geactualiseerde versie ‘Kennisdocument inkomstenverhouding’ is gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. In deze nieuwe versie is een overzicht opgenomen met de wijzigingen.

In de loonaangifte levert u de gegevens van de werknemer per inkomstenverhouding (IKV) aan. Vanaf 1 januari 2024 is in het ‘Besluit inkomstenverhouding’ geregeld wat een IKV is en wanneer deze begint en eindigt. Dit betekent dat u een werknemer in meer situaties in een nieuwe inkomstenverhouding of in afzonderlijke inkomstenverhoudingen in de aangifte moet opnemen.

In de nieuwe versie Kennisdocument inkomstenverhouding vindt u actuele informatie over wat er straks verandert en wat dat betekent voor uw HR- en salarisadministratie. Het Besluit inkomstenverhouding kunt u ook downloaden via rijksoverheid.nl.

Bron: belastingdienst.nl

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.