Doelgroepverklaring (LKV)

Doelgroepverklaring (LKV)

2 februari 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Mensen met een uitkering van ouderen leeftijd en weer aan het werk gaan bij een nieuwe werkgever.
Kan de werkgever in aanmerking komen voor een loonkostenvoordeel (LKV). Door een aanvraag doelgroepverklaring te doen.

Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,

Sinds 1 januari 2018 kunnen mensen van 56 jaar of ouder met een uitkering (bijstand, IOAW of IOAZ)  een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente.

De verklaring geeft aan dat de werknemer een uitkering had voordat men in dienst kwam.

Loonkostenvoordeel oudere werknemers 

Werkgevers kunnen sinds 1 januari 2018 gebruikmaken van loonkostenvoordelen. Zij kunnen onder meer een tegemoetkoming krijgen als ze een oudere medewerker in dienst nemen. Deze tegemoetkoming kan oplopen tot € 6000 per jaar. 

Werkgevers dienen het verzoek voor LKV zelf in via de loonaangifte. Hiervoor heeft de werkgever wel een doelgroepverklaring LKV nodig. 

De oudere werknemer die een uitkering van de gemeente krijgt, vraagt de doelgroepverklaring aan bij de gemeente.  

Werknemers die 56 jaar of ouder zijn en een uitkering van UWV ontvangen, moeten de doelgroepverklaring  aanvragen bij UWV. 

Voorwaarden aanvragen doelgroepverklaring bij gemeente 

Een werknemer kan een doelgroepverklaring aanvragen bij de gemeente als hij: 

  • 56 jaar of ouder is, maar de AOW-leeftijd nog niet heeft bereikt; 
  • recht had op bijstand of een IOAW- of IOAZ-uitkering; 
  • hij geen beschut werk doet via de gemeente; 
  • het afgelopen half jaar niet bij deze werkgever heeft gewerkt. 

Doelgroepverklaring binnen 3 maanden aanvragen

Oudere werknemers moeten de doelgroepverklaring LKV binnen 3 maanden na indiensttreding aanvragen als zij dit willen. Na deze 3 maanden heeft de werknemer geen recht meer op de doelgroepverklaring LKV. 

De werknemer is niet verplicht om een doelgroepverklaring LKV aan te vragen. 

Controle LKV door UWV 

UWV berekent op basis van de loonaangiften door welke werknemer recht geeft op het LKV. Ook controleert UWV of de gemeente een doelgroepverklaring ook echt heeft afgegeven. 

Zonder een doelgroepverklaring komt een werkgever niet in aanmerking voor het LKV. 

Kopie doelgroepverklaring sturen naar UWV 

Gemeenten moeten bij afgeven van een doelgroepverklaring LKV altijd een kopie sturen naar: 

UWV
Postbus 58015
1040 HA Amsterdam 

 Infographic en modelteksten

 

 

 

Het ministerie van SZW heeft speciaal voor gemeenten de volgende documenten laten ontwikkelen: 

Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,