Compensatieregeling oudere werkzoekenden!

Compensatieregeling oudere werkzoekenden!

29 januari 2018 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Bij mensen van 56 jaar of ouder met daarbij ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering ontvangen? Dan kan een nieuwe werkgever gebruikmaken van de compensatieregeling oudere werkzoekenden. Wat inhoudt dat in de eerste 5 jaar van hun dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgen, als de werknemer ziek wordt. Werkgever betaalt dan alleen de eerste 13 weken het loon door. Daarna ontvangt de werkgever een Ziektewet-uitkering van UWV.
Het gaat om mensen die meer dan een jaar werkloos zijn en een WW-uitkering hebben ontvangen.

Ziektekosten, verzuimkosten,verzuimverzekering, Werkgeverscoach, Personeelsadministratie, Salarisadministratie, Personeelszaken, HRM, HR ondersteuning, Juridische zaken, Personeelsverzekering, Inkomensverzekeringen, Premies en loonkostensubsidies, Opleiding, Ontwikkeling en coaching, Budgetcoaching, Payrolling , HR Scan, ziektekostenverzekeringen, verzuimpremies, kostenverlaging, verzekeringspremie ondernemers, werkgevers verzekering premies,
De Compensatieregeling oudere werkzoekenden betekent dat de werkgever dus in de eerste 5 jaar van het dienstverband een Ziektewet-uitkering krijgt, als de werknemer ziek wordt. De werkgever betaalt dan alleen de eerste 13 weken het loon door. Na 13 weken ontvangt de werkgever voor deze werknemer een Ziektewet-uitkering van UWV.

 Voorwaarden Compensatieregeling

 

 

De voorwaarden voor de Compensatieregeling oudere werkzoekenden zijn sinds 1 januari 2018:

De werknemer is 56 jaar of ouder als de werkgever hem in dienst neemt;
De werknemer komt vanuit een WW-uitkering bij de werkgever in dienst tussen 1 januari 2018 en 31 december 2019;
De werknemer ontving ten minste 52 weken onafgebroken een WW-uitkering. Periodes waarin hij minder dan 4 weken heeft gewerkt, telt UWV niet mee.

Hoe werkt het?

 

 

Als de werknemer ziek wordt, vraagt de werkgever een Ziektewet-uitkering voor hem aan. Dit moet binnen 6 weken nadat de werknemer zich heeft ziek gemeld. Dan bekijkt UWV of de zieke werknemer aan de voorwaarden voldoet.

Ga naar de Compensatieregeling oudere werkzoekenden op UWV.nl

Wijziging in Verzamelwet SZW 2018

Het kabinet heeft de regeling uitgebreid die werkgevers compenseert als ze een oudere werkloze in dienst nemen die dan vervolgens langdurig ziek wordt. De leeftijd voor deze compensatieregeling wordt verlaagd van 63 naar 56 jaar. Dat staat in Verzamelwet SZW 2018. De Verzamelwet is op 28 november 2017 aangenomen door de Eerste Kamer.

 

In de memorie van toelichting van de Verzamelwet SZW 2018 staat het volgende:

De huidige compensatieregeling ziet op werknemers die zijn geboren voor 8 juli 1954 en nu 63 jaar of ouder zijn. Het voorstel is de compensatieregeling te verlengen zodat deze ook komt te gelden voor personen die op 1 januari 2018 56 jaar of ouder zijn.

De compensatieregeling wordt, in lijn met de mobiliteitbonus, tijdelijk, in 2018 en 2019, verlaagd naar 56 jaar.

De tijdelijke verlaging van de leeftijd betekent dat personen die in 2018 en 2019 onder de compensatieregeling vallen, er daarna niet meer onder vallen. Vanaf 1 januari 2020 komen immers weer alleen personen die voor 8 juli 1954 geboren zijn in aanmerking voor de compensatieregeling.

 

UWV neemt loondoorbetaling bij ziekte over

Vijftigplussers melden zich niet vaker ziek dan jongere collega’s, maar als ze ziek zijn, zijn ze gemiddeld langer afwezig. Sommige werkgevers zijn bezorgd over extra kosten na het aannemen van werkloze vijftigplussers. De compensatieregeling neemt deze zorg weg omdat het UWV de doorbetaling van het loon van de zieke werknemer overneemt. Ook leidt ziekte van deze werknemers niet tot een hogere premie voor de ziektewet.

Het verlagen van de no-riskpolis is een van de maatregelen van het actieplan ‘Perspectief voor vijftigplussers’. Dit heeft als doel de arbeidsmarktpositie van vijftigplussers te verbeteren.

Lees meer over de no-riskpolis en no-riskverklaring op UWV.nl

 
hrm scan,quick scan,basic scan,totaal scan,hr scan,personeelsscan,subsidie scan,ontwikkeling scan,opleidings scan,loonscan,salarisscan,verzuimscan,verzekeringsscan,pro scan,mkb scan,ondernemers scan,werkgeversscan,bedrijfsscan,