Bedrag drempelvrijstelling RVU aangepast

Bedrag drempelvrijstelling RVU aangepast

5 februari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het bedrag van de tijdelijke drempelvrijstelling voor een regeling vervroegd uittreden ( RVU ) is verhoogd van € 1.767 naar € 1.847.

Dit geldt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.

 

De wijziging van het bedrag is een gevolg van een indexeringsvoorschrift.

Als betalingen in verband met de RVU onder het bedrag van de drempelvrijstelling blijven, hoeft de werkgever geen RVU-heffing van 52% (pseudo-eindheffing) af te dragen. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Voorbeeld

In dit voorbeeld geldt een drempelvrijstelling van € € 1.847 per maand.

Een werknemer bereikt op 20 juni 2024 de AOW-leeftijd. De werknemer ontvangt op 1 juli 2021 een eenmalige RVU-uitkering van de werkgever. De periode tussen het ontvangen van de RVU-uitkering en het bereiken van de AOW-leeftijd bedraagt 35 maanden en 19 dagen. Deze periode mag de werkgever afronden op hele maanden naar boven. Hij mag 36 maanden in aanmerking nemen voor de drempelvrijstelling. De vrijstelling bedraagt € € 66.492 (36 maanden x € 1.847).

Als de werknemer de eenmalige RVU-uitkering vóór 20 juni 2021 ontvangt, geldt geen drempelvrijstelling. De werknemer ontvangt dan de uitkering meer dan 36 maanden vóór het bereiken van de AOW-leeftijd.

Meer informatie leest u in de handreiking ‘Wetsvoorstel versoepeling RVU-heffing aangenomen‘.

 

Bron: overheid.nl

 

 

Overheid 2020, Belastingdienst 2020, Sociale Zaken en Werkgelegenheid SZW 2020, regering, wet en regelgeving, wetten, regels, besluiten,