Werkgeversheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

Werkgeversheffing en bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)

23 mei 2023 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Samenloop werkgeversheffing en inhouding Zvw

 

Betaalt u een werknemer loon of een uitkering waarvoor de werkgeversheffing geldt samen met loon of een uitkering waarop u bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) moet inhouden?

Dan verwerkt u dit loon/deze uitkering in verschillende inkomstenverhoudingen.

Het loon of de uitkering waarover u werkgeversheffing Zvw betaalt, mag u niet in dezelfde inkomstenverhouding aangeven als het loon of de uitkering waarop u de bijdrage Zvw moet inhouden.

Aparte berekeningen

U maakt afzonderlijke berekeningen voor de werkgeversheffing Zvw en de inhouding bijdrage Zvw. Deze 2 berekeningen hebben geen invloed op elkaar.

Het loon of de uitkeringen geeft u aan in aparte inkomstenverhoudingen. Op deze manier kunt u per inkomstenverhouding de juiste code Zvw kiezen (bijvoorbeeld code K of code M).

Maximumbijdrageloon

Voor de afzonderlijke berekeningen van de werkgeversheffing Zvw en de inhouding bijdrage Zvw past u de methode van het voortschrijdend cumulatief rekenen (VCR) toe. U houdt zo apart rekening met het maximumbijdrageloon.

Let op!

Voor de werknemersverzekeringen geldt geen gesplitste VCR-berekening. Die berekening doet u over alle lonen van de werknemer heen en verdeelt u bij voorkeur evenredig over de inkomstenverhoudingen.

Totaal meer dan het maximumbijdrageloon?

Zijn het loon of de uitkeringen waarover u de werkgeversheffing Zvw betaalt en het loon of de uitkeringen waarop u de bijdrage Zvw inhoudt, samen hoger dan het maximumbijdrageloon? Dan krijgt de werknemer of uitkeringsgerechtigde mogelijk een teruggaaf van (een deel van) de bijdrage Zvw. De werknemer krijgt hierover bericht van de Belastingdienst.

Let op!

De werkgever krijgt nooit een teruggaaf van de werkgeversheffing Zvw.

Meer informatie

In het Handboek Loonheffingen leest u in hoofdstuk 6 meer over de VCR en in hoofdstuk 8 over de Zvw. In paragraaf 3.4 vindt u meer informatie over de inkomstenverhouding.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,