Praktijk- of werkleerplaats

Praktijk- of werkleerplaats

9 juni 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Subsidie praktijkleren 2021-2022 aanvragen

U kunt tot en met 16 september 2022, 17.00 uur een aanvraag doen voor de Subsidieregeling praktijkleren voor het schooljaar 2021-2022. De aanvraag dient u in bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

werkleerplaats, praktijkleren

Bedrijven en instellingen die een praktijk- of werkleerplaats aanbieden, kunnen in aanmerking komen voor de Subsidieregeling praktijkleren. De voorwaarden verschillen per onderwijscategorie. Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats.

Aanvraag

De subsidie vraagt u aan per studiejaar, na afloop van de begeleiding in het studiejaar. U logt in met eHerkenning. Voor uw aanvraag hebt u minimaal niveau 3 met machtiging RVO-diensten op niveau eH3 nodig.

Tegemoetkoming kosten

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die de werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling, deelnemer of student. Ook is de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding.

 

Meer informatie vindt u op rvo.nl.

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.