Personeelslening werkgever – werknemer

Personeelslening werkgever – werknemer

15 juni 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Verwerken rentevoordeel bij personeelslening

 

Leent een werkgever – of een met de werkgever verbonden vennootschap – geld aan een werknemer en betaalt de werknemer minder rente dan bij een kredietverlener?

Dan heeft de werknemer een rentevoordeel. In deze handreiking leest u meer hierover.

Voor een personeelslening voor een (elektrische) fiets of een elektrische scooter geldt een nihilwaardering voor het rentevoordeel. Dit geldt ook binnen een cafetariaregeling.

Bij alle andere personeelsleningen is het rentevoordeel belast. Bij een personeelslening voor een eigen woning zijn ook de kosten die aan de lening zijn verbonden belast.

Rentevoordeel berekenen

U berekent het rentevoordeel door een marktconform percentage van het geleende bedrag te nemen. Als de werknemer rente heeft betaald, trekt u het betaalde rentebedrag af van het marktconforme rentebedrag. Dit rentevoordeel is belast loon voor de werknemer.

U mag het rentevoordeel ook aanwijzen als eindheffingsloon. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt de werkgever 80% eindheffing.

Rentevoordeel eigen woning niet aanwijzen

Het rentevoordeel inclusief de kosten van een personeelslening voor een eigen woning mag u niet aanwijzen als eindheffingsloon als het gaat om een lening waarvan de rente aftrekbaar is in de inkomstenbelasting. Het rentevoordeel inclusief de kosten zijn altijd loon van de werknemer.

De werknemer kan het belaste rentevoordeel en de kosten aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting bij de eigenwoningregeling onder de voorwaarden die daarvoor gelden.

Rentevoordeel aangeven

De afspraken die de werkgever met de werknemer heeft gemaakt over de aflossing van de lening, bepalen wanneer u het rentevoordeel moet aangeven. Als de werknemer bijvoorbeeld maandelijks aflost door betaling of verrekening, moet u het rentevoordeel ook maandelijks aangeven. Lost de werknemer ergens in het jaar een gedeelte af, dan geeft u het rentevoordeel aan in de aangifte over dat tijdvak. U vermeldt dit bedrag in de rubriek ‘Bedrag rente- en/of kostenvoordeel personeelslening’. Voor het rentevoordeel van de personeelslening voor een eigen woning mag u ook elk aangiftetijdvak een zo goed mogelijk geschat bedrag aan rentevoordeel aangeven. In het laatste aangiftetijdvak van het jaar verrekent u dan het daadwerkelijke rentevoordeel.

Ex-werknemer

De werkgever blijft inhoudingsplichtige voor een ex-werknemer die een rentevoordeel geniet, zolang dit rentevoordeel blijft bestaan. Als de werknemer uit dienst is, vormt het rentevoordeel loon uit vroegere dienstbetrekking.

Wetsartikelen

Artikel 13, lid 5 Wet LB Artikel 31, lid 4 onderdeel h Wet LB

Meer informatie

Paragraaf 22.2.5 Handboek Loonheffingen

100% Salaris, 100- Salarisverwerking, 100 loon, 100 salaris, 100 loonadministratie, Salarisverwerkers, salarisverwerking,