Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023

15 november 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023 gepubliceerd

 

De 1e uitgave van de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ is gepubliceerd op de internetsite van de Belastingdienst. Daarin vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2023 voor het inhouden en betalen van de loonheffingen.

 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2023, belastingdienst 2023, lh 2023

In de nieuwsbrief vindt u onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

  • verhoging van onbelaste reiskostenvergoeding
  • verhoging van onbelaste thuiswerkvergoeding
  • wijzigingen in de gebruikelijkloonregeling
  • wijzigingen voor de regeling voor extraterritoriale kosten
  • tijdelijke verruiming van het lage-inkomensvoordeel (LIV)
  • wijzigingen voor de aangifte loonheffingen

Eventuele aanvullingen op de onderwerpen uit deze nieuwsbrief en wijzigingen uit het Belastingplan 2023 staan in de volgende uitgaven van de nieuwsbrief. De tarieven, bedragen en percentages voor 2023 vindt u binnenkort in een aparte bijlage bij de nieuwsbrief.

U kunt de ‘Nieuwsbrief Loonheffingen 2023’ downloaden op belastingdienst.nl.

belastingen, belastingdienst, overheid, kabinet, regering, rijksoverheid, RVO, wet-en regelgeving,eindheffing,
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.