Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 2023

Bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) 2023

14 november 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Percentages Zvw 2023 bekend

 

De percentages voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn vastgesteld voor 2023. Ook het maximum bijdrageloon 2023 is bekend.

Het percentage voor de werkgeversheffing Zvw 2023 is 6,68% (2022: 6,75%). Het percentage voor de in te houden bijdrage Zvw 2023 is 5,43% (2022: 5,50%).

Het maximum bijdrageloon 2023 is € 66.956 (2022: € 59.706). Dit bedrag is gelijk aan het maximumpremieloon voor de werknemersverzekeringen.

Meer informatie leest u in de Staatscourant op overheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL
Ziekteverzuimverzekering
en extra
lage kosten
loonstroken.
En nog meer voordelen.
Neem snel contact op.