Mijn werknemer is zwanger!

Mijn werknemer is zwanger!

18 januari 2019 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Bewaarplicht zwangerschapsverklaring nu bij werkneemster

 

Een werkneemster die zwanger is, moet sinds 1 januari 2019 de zwangerschapsverklaring zelf bewaren. Voorheen bewaarde de werkgever dit document na de aanvraag van het zwangerschapsverlof.

 

De werknemer vraagt om een zwangerschapsverklaring bij haar huisarts of verloskundige. Hierin staat de vermoedelijke bevallingsdatum. Zij bewaart deze verklaring tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering. UWV kan in die periode ernaar vragen.

 

UWV om compensatie, UWV krijgt veel vragen over compensatie,

Vermoedelijke bevallingsdatum

Aangezien u de zwangerschapsverklaring niet meer in de administratie van uw organisatie bewaart, hoeft u de werkneemster hier ook niet meer om te vragen. De vermoedelijke bevallingsdatum moet u wel vermelden in de aanvraag van het zwangerschapsverlof.

 

Uiterlijk drie weken voordat de werkneemster met zwangerschapsverlof wil gaan, geeft zij aan u door wanneer ze het verlof wil opnemen en wat de vermoedelijke bevallingsdatum is.

 

Zwangerschapsverlof regelen