Loonheffingen 2021 en Brexit!

Loonheffingen 2021 en Brexit!

6 januari 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Het gaat om de regels die nu gelden vanaf 1 januari 2021.
Op belastingdienst.nl vindt u nieuwe informatie over de gevolgen van Brexit voor de loonbelasting en de sociale verzekeringen.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De EU en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over hun relatie na 31 december 2020.

De Belastingdienst heeft informatie toegevoegd over de gevolgen hiervan voor de volgende onderwerpen:

  • werknemer werkte op 31 december 2020 al in Nederland
  • werknemer gaat in 2021 in Nederland werken
  • afdrachtvermindering S&O
  • afdrachtvermindering zeevaart
  • studenten- en scholierenregeling
  • pensioenregelingen
  • verzekeringsplicht voor de sociale verzekeringen

 

Meer informatie

Wat betekent Brexit voor de loonbelasting?
Wat betekent Brexit voor de volksverzekeringen in werknemersverzekeringen?

 

 

wml 2021 wettelijk minimumloon, jeugdloon,