Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)

18 juli 2022 Uit Door 100% Werkgeverscoach

Alle kennisdocumenten op een rij

 

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft een overzicht gepubliceerd van kennisdocumenten. In deze documenten vindt u antwoorden op veelgestelde vragen over verschillende onderwerpen.  

In het overzicht staan:

  • Kennisdocument Premiedifferentiatie WW (versie maart 2022)
  • Kennisdocument Wtl (versie juli 2022)
  • Kennisdocument IKV (versie mei 2022)
  • Kennisdocument Subsidieregeling STAP-budget (2022)
  • Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten (2021)
  • Kennisdocument beschut werken (versie april 2019)
  • Kennisdocument Ondersteuning vanuit de Participatiewet: instrumenten en financiering (versie februari 2017)

De pagina met kennisdocumenten vindt u op rijksoverheid.nl.

Overheid, RVO, Kabinet, Belastingen, wet en regelgeving NL