Handreiking over opname levensloop aangepast

Handreiking over opname levensloop aangepast

2 april 2021 Uit Door 100% Werkgeverscoach

De Belastingdienst heeft de handreiking ‘ Opname levenslooptegoed in aangifte’ geactualiseerd. Er is informatie toegevoegd over de verwerking van het tegoed vanaf 1 november. Daarnaast zijn de jaartallen aangepast.

 

salarisverwerking uitbesteden,loonverwerking,salarisverwerking, loonadministratie, alles over loon,salaris advies, hr scan,loonadministratie,salaris verwerking,wet en regelgeving,werkgevers ondersteuning,juridische personeelszaken,budgetcoach,verzuim oplossingen, verzekering ziekteverzuim, ziekteverzuimverzekering, verzekeringen,

De leeftijdsgrenzen zijn aangepast aan de regels voor 2021.

Over de verwerking van het levenslooptegoed vanaf 1 november 2021, is de volgende informatie toegevoegd:

Verwerking levensloop vanaf 1 november 2021

Staat op 1 november 2021 nog levenslooptegoed op de levenslooprekening van de werknemer? Dan wordt de werknemer geacht op dat moment het levenslooptegoed te genieten. Het fictieve genietingsmoment is dan 1 november. Niet de werkgever, maar de levensloopinstelling verwerkt dit in de aangifte loonheffingen.

 

Lees meer in Opname levenslooptegoed in aangifte.

 

 

Bron: Belastingdienst

 

 

Nieuwsbrief Loonheffingen 2021Uitgave 3-28 januari 2021, loonheffing, aangifte,