Categorie: Overheid

De overheid is het hoogste bevoegd gezag op een bepaald territorium of grondgebied. Zo spreekt men van nationale, provinciale, gemeentelijke of gewestelijke overheid. Meestal wordt ook de rechterlijke macht tot de overheid gerekend.

overheid,lage inkomensvoordeel, liv, jeugd liv, loonkostenvoordelen (LKV’s), lage-inkomensvoordeel belastingdienst, lage inkomensvoordeel 2017, jeugd liv, liv 2017, lage inkomensvoordeel berekenen, lage inkomensvoordeel 2018, jeugd lage inkomensvoordeel, waarom lage inkomensvoordeel, sorteren liv, lkv,

21 juni 2019 Uit

Minimumloon 2019

Door 100% Werkgeverscoach

Elk half jaar wordt het wettelijk minimumloon aangepast, aan de ontwikkeling van de cao-lonen.   Het is essentieel dat werknemers…